Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

kiểm tra 1 tiết chương 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Bích Nguyên
Ngày gửi: 19h:52' 09-10-2017
Dung lượng: 347.5 KB
Số lượt tải: 200
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT NHÃ NAM

ĐỀ KIỂM TRA 1 ẾT
MÔN TOÁN 12
Thời gian làm bài: 45 phút;
(25 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 485

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... LỚP: .............................

Câu 1: Hàm số đồng biến trên khoảng nào ?
A. và B. 
C. D. 
Câu 2: Biết rằng hàm số đạt cực đại tại x=2. Khi đó giá trị của m sẽ là:
A. m=1 B. m=3 C. m=4 D. m=2
Câu 3: Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
A. x=-2; y=2 B. x=-2; y=-2 C. x=2; y=2 D. x=2; y=-2
Câu 4: Với giá trị nào của tham số m thì hàm số có ba cực trị.
A. B. C. m=0 D. 
Câu 5: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn lần lượt là:
A. B. C. D. 
Câu 6: Hàm số nghịch biến trong khoảng nào sau đây:
A. B. C. D. (0; 2)
Câu 7: Tìm để hàm số có giá trị cực đại là giá trị cực tiểu là thỏa mãn 
A. B. 
C. D. 
Câu 8: Giao điểm của đồ thị (C ) và đường thẳng (d ) y=3x-1 là:
A. Điểm B. Điểm M(2;5)
C. (d) và (C) không có điểm chung. D. Điểm 
Câu 9: Đồ thị sau đây là của hàm số . Với giá trị nào của tham số m thì phương trình có nghiệm duy nhất.
A. B. 
C. D. 


Câu 10: Cho hàm số có đồ thị (C). Hãy chọn phát biểu sai :
A. Đồ thị có tâm đối xứng I(-1; 2018) B. Đồ thị đi qua điểm M(1; 2020)
C. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị. D. Có tập xác định D= 
Câu 11: Hàm số có giá trị cực tiểu và giá trị cực đại là:
A. B. C. D. 
Câu 12: Với giá trị nào của tham số m thì hàm số đồng biến trên khoảng 
A. B. C. D. 
Câu 13: Hàm số (C ). Tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng y=3x+2 là:
A. y=3x+6 B. y=3x C. y=3x-6 D. y=-3x+3
Câu 14: Cho hàm số có đồ thị (C). Hãy chọn mệnh đề sai :
A. Hàm số có tập xác định là: B. Có đạo hàm 
C. Hàm số luôn nghịch biến trên D. Đồ thị cắt trục hoành tại điểm 
Câu 15: Cho hàm số . Khoảng đồng biến của hàm số này là:
A. B. (0; 2) C. D. 
Câu 16: Cho hàm số có và Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng là và 
B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận đứng
C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận đứng
D. Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng là và 
Câu 17: Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là :
A. (1; -2) B. C. D. 
Câu 18: Đồ thị hàm số có các đường tiệm cận đứng là:
A. x=-2; x=3 B. x=2; x=3 C. x=-2016 D. x=-2016; x=2
Câu 19: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x=1 là:
A. y=-5x-2 B. y=-5x+8 C. y=5x-2
 
Gửi ý kiến