Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Long
Ngày gửi: 22h:01' 18-10-2018
Dung lượng: 133.1 KB
Số lượt tải: 1006
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN

Họ và tên:……………………………………… Lớp 10/…..

KIỂM TRA 45 PHÚT HÓA 10-NGUYÊN TỬ

(Năm học 2018-2019)

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Đáp án

I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm )
Câu 1:Điện tích của hạt protonlà
A. 1-. B. -1. C. 1+. D. 0.
Câu 2.Nguyên tử X có điện tích hạt nhân 2,72.10-18 Culong. Số proton của nguyên tử đó là:
A.11 B.14 C.17 D.9
Câu 3: Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học có cùng
A. nguyên tử khối. B. số nơtron.C. sốkhối A. D. điện tích hạt nhân.
Câu 4: Nguyên tố nào sau đây là phi kim?
A. 1s22s22p63s23p1 B. 1s2 C. 1s22s22p1 D. 1s22s22p6
Câu 5: Nguyên tử X có Z = 24. Cấu hình electron của nguyên tử X là:
A. 1s22s22p63s23p63d6 B. 1s22s22p63s23p53d104s1
C. 1s22s22p63s23p63d54s1 D. 1s22s22p63s23p63d44s2
Câu 6: Các electron ở lớp K
A. Liên kết với các hạt nhân kém chặt chẽ nhất. B. Có số lượng electron tối đa là ít nhất.
C. Gần hạt nhân nhất và có mức năng lượng cao nhất. D. Có mức năng lượng cao nhất
Câu 7: Một nguyên tử M có 28 hạt mang điện và 15 hạt không mạng điện. Số khối của M
A.15M B.29M C.33M D.16M
Câu 8:Nguyên tử nào trong số các nguyên tử sau đây chứa 8 proton, 9 nơtron và 8 electron?
A. B. C. D. 
Câu 9: Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron ở lớp ngoài cùng cũng là 4. X là nguyên tố
A. Lưu huỳnh. B. Silic. C. Photpho. D. Clo.
Câu 10: Điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X là 15+. Trong nguyên tử X, số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là
A. 17. B. 7. C. 3. D. 5.
Câu 11:Phát biểu nào sau đây đúng?
A.Nguyên tử , trong hạt nhân chứa 20 hạt nơtron và 39 hạtproton.
B. Lớp N có các phân lớp electron 3s, 3p, 3d.
C. Mỗi lớp n có n phân lớp và mỗi lớp n chứa tối đan2 electron ( n = 1,2,3,4 ).
D. Các nguyên tử 24Cr, 19K, 29Cu đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1.
Câu12:Phát biểu nào sau đây sai?
A. Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và tổng số hạt nơtron.
B. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.
C. Các nguyên tử có 3 đến 8 electron ở lớp ngoài cùng luôn thuộc nguyên tố p.
D. Các electron có mức năng lượng gần bằng nhau sắp vào một lớp electron.
Câu13:Nguyên tử của một số nguyên tố có cấu hình electron như sau:
X: 1s22s22p63s23p1; Y: 1s22s22p63s23p5; Z: 1s22s22p63s23p6 .
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hai trong ba nguyên tố là khí hiếm B. Cả 3 nguyên tố đều là nguyên tố p.
C.Các nguyên tố X, Z là kim loại; Y là phi kim . D.Cả 3 nguyên tố đều là kim loại.
Câu14:Oxi có 3 đồng vị ,, và cacbon có 2 đồng vị , . Có thể tạo ra số phân tử khí cacbonic là
A. 3. B. 9. C. 6. D. 12.
Câu15:Nguyên tố X có 3 đồng vị (97,6%), (2,24%), (0,16%). Nguyên tử khối trung bình của X là
A. 39,91. B. 37,55. C. 39,99. D. 38,25.
II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Bài 1(2,25đ). Cho các nguyên tố có kí hiệu nguyên tử sau: X , Y , R. Hãy viết cấu hình electron và xác định nguyên tố nào là kim loại, phi kim, khí hiếm? Vì sao?

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

……………………………………………………………
 
Gửi ý kiến