Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiểm trá 1 tiết chương 1 hóa 11

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Ngà
Ngày gửi: 10h:43' 07-09-2017
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 2911
Số lượt thích: 1 người (Go van huy )
Hóa 11 - ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – CHƯƠNG 1 SỐ 3
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Phần trắc nghiệm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ĐA

Ba=137, Fe=56, Al=27, S=32, Cu=64, K=39, O=16, Cl=35,5, H=1, Na=23, Mg=24, Ca=40, N=14, C=12
Câu 1: Có 4 dung dịch NaOH, Ba(OH)2 , NH3, Na2CO3 có cùng nồng độ. Dung dịch có pH lớn nhất là:
A. NaOH B. NH3 C. Ba(OH)2 D. Na2CO3
Câu 2: Phản ứng có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+ ( H2S là
A. BaS + H2SO4 (loãng) ( H2S +2 BaSO4. B. FeS(r) + 2HCl ( 2H2S + FeCl2
C. H2 + S ( H2S D. Na2S +2 HCl ( H2S +2 NaCl.
Câu 3: Dung dịch X có chứa: a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl– và d mol NO3–,. Biểu thức nào sau đây đúng?
A. 2a – 2b = c + d B. 2a + 2b = c + d C. 2a + 2b = c – d D. a + b = 2c + 2d
Câu 4: Những chất trong dãy nào sau đây là chất điện li mạnh
A. CaCO3 , FeCl3 , H2SO4 B. Na2SO4 , CH3COONa , Fe(OH)3
C. HCl , CH3COONH4 , NaCl D. NaOH , CH3COOH , Fe2(SO4)3
Câu 5: .Cho phenolphtalein vào dung dịch nào sau đây sẽ hóa hồng
A. dung dịch NaOH B. dung dịch HCl C. dung dịch NaCl D. dung dịch BaCl
Câu 6: Theo thuyết A-re-ni-ut chất nào sau đây là hidroxit lưỡng tính
A. Fe(OH)2 B. Ba(OH)2 C. KOH D. Zn(OH)2
Câu 7: Phương trình điện li nào viết đúng?
A. H2S ( 2H+ + S2- B. KOH ( K+ + OH-
C. HClO ( H+ + ClO- D. NaCl Na+ + Cl-
Câu 8: Cho dung dịch AlCl3 0,2M . Nồng độ ion Al3+ và Cl- lần lượt là
A. 0,2 và 0,6 B. 0,2 và 0,3 C. 0,2 và 0,2 D. 0,6 và 0,2
Câu 9: Dung dịch KOH 0,0001M có pH bằng:
A. 10 B. 4 C. 3 D. 11
Câu 10: Chất nào sau đây khi hòa tan vào nước không bị điện li
A. BaCl2 B. Saccarozơ (C12H22O11)
C. CuCl2 D. HBr
Câu 11: Chất nào sau đây là điện li yếu
A. HCl B. KOH C. HF D. NaCl
Câu 12: Trường hợp nào không dẫn điện được
A. NaCl trong nước B. NaOH nóng chảy C. NaCl nóng chảy D. NaCl khan
Câu 13: Muối nào sau đây là muối axit
A. Na2CO3 B. NaBr C. CH3COONa D. NaHCO3
Câu 14: Phản ừng nào sau đây không xảy ra
A. FeCl2 +NaOH ( B. CaCO3 + H2SO4 (loãng) (
C. KCl + NaOH ( D. HCl + KOH (
Câu 15: Phương trình điện li nào đúng?
A. Ca(OH)2 (Ca+ + 2 OH- B. AlCl3 (Al 3+ +3 Cl2-
C. CaCl2 (Ba+ +2 Cl- D. Al2(SO4)3 (2Al 3+ +3 SO42-
Câu 16: Phản ứng trao đổi ion trong dd các chất điện li xảy ra khi :
A. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa hoặc chất bay hơi hoặc chất điện li yếu
B. Sản phẩm tạo màu
C. Chất phản ứng là các chất dễ tan
D. Chất phản ứng là các chất điện li mạnh
Câu 17: Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây ?
A. Dd có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ. B. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.
C. Giá trị pH tăng thì độ
 
Gửi ý kiến