Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết chương 1 Hóa 8 ( Ma trận + đáp án) Hay chuẩn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Hai
Ngày gửi: 18h:33' 10-08-2018
Dung lượng: 35.2 KB
Số lượt tải: 95
Số lượt thích: 1 người (Phạm Văn Hai)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - CHƯƠNG 1 HÓA 8

Cấp độ Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Chủ đề 1:
Nguyên tử, nguyên tố hóa học
Chỉ ra được thành phần cấu tạo nguyên tử, khối lượng nguyên tử, nguyên tử khối.


So sánh khối lượng của một số nguyên tử.
Xác định tên nguyên tố từ sự nặng nhẹ giữa các nguyên tử.

Số câu
4


1
16

Số điểm
1


1,5
0,252,75

Tỉ lệ
10%.


15%
2,5%27,5%.

Chủ đề 2:
Đơn chất-Hợp chất
Nhận ra được đơn chất hợp chất.

Phân loại đơn chất hợp chất.Số câu
1

3

4

Số điểm
0,25

0,75

1

Tỉ lệ
2,5%

7,5%.

10%.

Chủ đề 3:
Công thức hóa học


Xác địnhđược CTHH của đơn chất.
Viết đúng CTHH của hợp chất khi biết tên nguyên tố và số nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1 phân tử.

Phân tích được các ý nghĩa CTHH của chất cụ thể.
Xác định CTHH của hợp chất khibiếtPTK của chất hoặc khi biếttên nguyên tố và số nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1 phân tử.
 Giải quyết được câu hỏi liên quan đến ý nghĩa CTHH của chất cụ thể.
Số câu

1
2

3
1


7

Số điểm

1,5
0,5

0,75
1,5


4,25

Tỉ lệ

15%
5%

7,5%
15%


42,5%

Chủ đề 4:
Tổng hợp


Xác định CTHH của hợp chất khibiếthai CTHH cho trước.
Xác định NTKcủa nguyên tố từ CTHH, PTK của chất.
Xác định tên các nguyên tố từ một số CTHH, PTK của chất và sự nặng nhẹ giữa các nguyên tử.


Số câu


2
1
3

Số điểm


0,5
1,5
2

Tỉ lệ


5%
15%
20%

Số câu
6
2,75
27,5%
6
2,75
27,5%
5
2,5
25%
3
2
20%
20

Số điểm
10

Tỉ lệ
100 %ĐỀ KIỂM TRA: 45 PHÚT
MÔN: HÓA HỌC 8 – CHƯƠNG 1
TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM)
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1.Trong nguyên tử có các hạt mang điện là:
nơtron, electron. B. proton, electron.
C. proton, nơtron, electron. D. proton, nơtron.
Câu 2.Hầu hết các nguyên tử đều được tạo thành từ các hạt
A. proton và electron.B. nơtron và electron.
C. proton và nơtron.D. proton, nơtron và electron.
Câu 3.Trong nguyên tử luôn có
A. số proton bằng số electron.B. số proton bằng số nơtron.
C. khối lượng electron bằng khối lượng proton.
D. khối lượng nơtrơn bằng khối lượng electron.
Câu 4.Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?
A. Gam (g). B. Kilogam (kg).
C. Đơn vị cacbon (đvC). D. Miligam (mg).
Câu 5. Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra chất nào là đơn chất?
A. Khí amoniac tạo nên từ N và H.B. Photpho đỏ tạo nên từ P.
C. Khí hiđro clorua tạo nên từ H và Cl.D. Magie oxit tạo nên từ Mg và O.
Câu 6.Dãy gồm các công thức hóa học của các chất đều là hợp chất là
A.
 
Gửi ý kiến