Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

kiểm tra 1 tiết chương 1 môn toán đại 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trần Minh Nguyễn
Ngày gửi: 12h:23' 13-10-2018
Dung lượng: 77.5 KB
Số lượt tải: 2388
Số lượt thích: 1 người (Hà Huy Quang)
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……………………...
TRƯỜNG THCS…………………………
TỔ: TỰ NHIÊN
KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I (Tiết 22)
MÔN: TOÁN 7 – PHẦN ĐẠI SỐ
Thời gian: 45’


Họ và tên HS:……………………………………..
Lớp: 7 -……….
Điểm số:

I. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng
Câu 1: Biểu thức 57.42.()5 được viết gọn là:
A. 25.24 B. 25.26 C. 25.28 D. 25.29
Câu 2: Số 0,(09) đổi ra phân số sẽ là:
A. B. C. D. Tất cả đều sai
Câu 3: Nếu = thì x2 là số nào?
A. B. C. D. Một kết quả khác
Câu 4: Cho đẳng thức (x - 1,7(= 2,3. Giá trị của x là:
A. x = 4 hoặc x = - 0,6 B. x = 4 hoặc x = 0,6
C. x = - 4 hoặc x = - 0,6 D. x = - 4 hoặc x = 0,6
Câu 5: Nếu = và x - 2y = 33 thì y là số nào?
A. - 18 B. - 20 C. - 22 D. - 24
Câu 6: Giá trị của x trong tỉ lệ thức: = 
A. B. C. D. 
Câu 7: Giá trị của biểu thức P = - là:
A. B. C. D. 
Câu 8: Các số được biểu diễn trên trục số bởi:
A. Một điểm duy nhất
B. Bốn điểm

C.Ba điểm
D. Hai điểm

Câu 9: Làm tròn số 17,658 đến chữ số thập phân thứ hai là :
A. 17,64 B. 17,65 C. 17,658 D. 17,66 .
Câu 10: Kết quả của phép tính 325 : 35 là:
A. 35 B. 15 C. 320 D. 120
Câu 11: Trong các câu sau, câu nào đúng:
A. Nếu a là số vô tỉ thì a viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn
B. Số 0 không là số hữu tỉ dương
C. Nếu c là số vô tỉ thì c cũng là số thực
D. Nếu c là số thực thì c cũng là số vô tỉ
Câu 12: Kết quả so sánh 2300 và 3200 là
A. 2300 = 3200 B. 2300 > 3200 C. 2300 < 3200 D. Không so sánh được
II. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính:
a) + + - + b) 26. - . 44 c) 
Câu 2: (2 điểm) Tìm x, biết:
a) (x( - 2,5 = 27,5 b) + .x = 
Câu 3: (1,5 điểm) Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Liên Đội, ba chi đội 7A, 7B, 7C đã thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba chi đội lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 8. Hãy tính số giấy vụn mỗi chi đội thu được.
Câu 4: (0,5 điểm) Tìm x, y, z biết: và 2x + 3y –z = 50
Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
ĐÁP ÁN CHẤM ĐIỂM
I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đáp án
D
C
C
A
D
D
B
D
D
C
C
C

II. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
a) + + - + = + + - + = (+ )+( - )+ = 1 + (-1) +
 
Gửi ý kiến