Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thị Kim Loan
Ngày gửi: 14h:03' 19-02-2020
Dung lượng: 76.0 KB
Số lượt tải: 377
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II - SỐ HỌC 6
TCT: 40 NĂM HỌC: 2015 – 2016

Cấpđộ

Chủ đề
 Nhận biết
 Thông hiểu
 Vận dụng

Cộng


TNKQ
TL
TNKQ
TL
 Cấp độ thấp
 Cấp độ caoTNKQ
 TL
TNKQ
 TL


Thứ tự thực hiện phép tính .Tính chất chia hết của một tổng . Các dấu hiêu chia hết
Tính chất chia hết của một tổng
Nhân , chia hai lũy thừa cùng cơ số
Các dâu hiệu chia hết cho2; 5 ; 3; 9
Thứ tự thực hiện phép tính . tính chất chia hết của một tổng


 Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
2
0,75

32


1

8
4,75=47,5%

Số nguyên tố , hợp số

Số nguyên tố , hợp sốSố câu
Số điểm Tỉ lệ %


2
0,75


2
0,75=7,5%

Ước chung , ƯCLN , bôi chung , BCNN
Ước chung , bội chung, cách tìm bội và ước của 1 số.
ƯCLN
BCNN
Bài toán tìm bôi chung


Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5
2
1
2
1


1
2


6
4,5 =45%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
5
2,25
22,5%
7
2,75
27,5%
4
5
50%
16
10

TRƯỜNG THCS TT CỦNG SƠN KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên :…………………………………. Số học : 6
Lớp : 6……

Điểm :
Lời phê của giáo viên

A/ TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm )
Bài 1 : ( 3 điểm ) Hãy khoanh tròn trước câu trả lời đúng
1/ Trong các số 213 ; 435 ; 680 ; 156 số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5
A.213 B.156 C. 435 D. 680
2/. Nếu  thì tổng a+b chia hết cho :
A.12 B. 24 C. 6 D. Đáp số khác
3/ Thay chữ số vào dấu * để được hợp số 
A.1 B. 5 C.7 D .9
4/ Tìm BCNN (1;42) là
A . 1 B .6 C .21 D .42
5/ Tìm ƯCLN (5;50;25) là
A .5 B .25 C . 50 D .100
6/ Viết kết quả phép tính dưới dạng luỹ thừa là:
A .x7 B.x8 C .x10 D . x30
Bài 2: ( 1 điểm) Điền dấu “x” vào ô trống cho thích hợp:
Câu

S

a) Một số có chữ số tận cùng là 5 thì chia hết cho 5b) Số chia hết cho 2 là hợp sốc) Một số chia hết cho 2 thì chữ số tận cùng là chữ số 4d) Nếu mỗi số hạng của tổng đều không chia hết cho một số thì tổng cũng không chia hết cho số đóB/ TỰ LUẬN: ( 6 điểm )
Bài 1 (1 điểm)
a) Tìm tất cả các ước của: - 15
b) Tìm sáu bội của 7
Bài 2: Thực hiện phép tính
a) 
b) Tìm số tự nhiên x biết: 2.x – 3 = 
Bài 3: Học sinh lớp 6B khi xếp hàng 2; hàng 4; hàng 5 đều vừa đủ hàng.Tính số học sinh của lớp .Biết rằng số học sinh của lớp trong khoảng từ 35 đến 50 học sinh.
Bài 4: Tổng sau có chia hết cho 7 không : A = 
* ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
A/ TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm )
Bài 1 (3 điểm) Đúng mỗi câu 0,5 điểm
1. B 2.C 3 .B 4.D 5.A 6.C
Bài 2 : (2 điểm) Đúng mỗi câu 0
 
Gửi ý kiến