Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG HALOGEN-ĐỀ 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thu Vỹ
Ngày gửi: 17h:03' 26-01-2015
Dung lượng: 108.0 KB
Số lượt tải: 2075
Số lượt thích: 0 người

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG HALOGEN
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ, tên thí sinh…………………….……… Lớp:………………
PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)
Câu 1: Phản ứng dùng để điều chế khí hiđro clorua trong phòng thí nghiệm:
H2 + Cl2 ( 2HCl B. Cl2 + H2O ⇄ HCl + HClO
C. Cl2 + SO2 + 2H2O( 2HCl + H2SO4 D. NaCl tinh thể + H2SO4 đậm đặc →NaHSO4 + HCl
Câu 2: Cho 1,46g HCl tác dụng hết với MnO2 thu được V ml (đktc) khí clo. Giá trị của V:
0,224 B. 0,896 C. 224 D. 896
Câu 3: cho các phát biểu sau:
Dung dịch NaF loãng dùng làm thuốc chống sâu răng
Tính axit tăng dần theo thứ tự HI, HBr, HCl, HF
Đặc điểm chung của các đơn chất halogen là có tinh oxi hóa mạnh.
Trong các halogen, flo là nguyên tố tồn tại trong vỏ trái đất dưới dạng hợp chất nhiều nhất
Số phát biểu đúng: A. 2 B. 4 C.3 D. 1
Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 24,9 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 2) vào một lượng nước (dư), thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 57,4. B. 28,7. C. 73,6. D. 68,2
Câu 5: Cho 6,32g KMnO4 phản ứng hết với 140 ml dung dịch HCl a M . Giá trị của a:
0,20 B. 2,00 C. 4,00 D. 1,50
Câu 6: Trong phản ứng Cl2 + H2O ⇄ HCl + HClO, phát biểu đúng:
Cl2 đóng vai trò là chất oxi hóa B. Cl2 vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử
C. Cl2 đóng vai trò là chất khử D. H2O đóng vai trò là chất khử
Câu 7: Dung dịch A chứa 5,85g NaCl tác dụng với dung dịch B chứa 34g AgNO3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m:
14,35g B. 143,5g C.28,70 D. 2,87g
Câu 8: phản ứng của khí Cl2 với H2 xảy ra ở điều kiện nào sau đây?
Nhiệt độ dưới 0 oC B. Trong bóng tối, 25 oC C. Trong bóng tối D. Có chiếu sáng
Câu 9: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là:
A. 0,020. B. 0,030. C. 0,015. D. 0,010
Câu 10: Brom bị lẫn tạp chất clo. Để thu được brom cần làm cách nào sau đây?
Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaBr B. Dẫn hỗn hợp đi qua H2O
C. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaI D. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaCl
Câu 11: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M là
A. Mg. B. Al. C. Zn. D. Fe.
Câu 12: Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 100oC. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên có nồng độ là:
A. 0,24M. B. 0,48M. C. 0,4M. D. 0,2M

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
Thí sinh dùng bút chì chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng:

 5.  9. 
 6.  10. 
 7 .  11. 
 8.  12. 
PHẦN TỰ LUẬN (7đ)
Câu
No_avatarf

sửa câu 5 phần trắc nghiệm: mKMnO4 = 5,53g

 
Gửi ý kiến