Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 8 TIẾT THỨ: 56 (CHƯƠNG 3)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thương Huyền
Ngày gửi: 23h:52' 27-02-2018
Dung lượng: 117.0 KB
Số lượt tải: 932
Số lượt thích: 0 người
Tuần 27 Ngày soạn: 28/2/2014
Tiết 56 Ngày kiểm tra: /3/2014
KIỂM TRA CHƯƠNG III ĐẠI SỐ 8
MA TRẬN ĐỀ
Cấp độ
Tên
chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1.Khái niệm về phương trình, phương trình tương đương
Khái niệm hai phương trình tương đương.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.75
7.5%1
0.75 điểm
= 7.5%

2.Phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình đưa về dạng ax + b = 0

Giải phương trình dạng ax + b = 0
Biến đổi đưa được pt về dạng ax + b = 0 để tìm nghiệmSố câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1
10%
1
1,25
10%

2
2,25 điểm =20%

3.Phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu


Giải được pt tích dạng A.B = 0.Tìm điều kiện xác định của phương trình chứa ẩn ở mẫu
Biến đổi đưa phương trình về dạng phương trình tích để tìm nghiệm
Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
2
20%
1
1
10%
1
1
10%
4
4,5 điểm
=45%

4.Giải bài toán bằng cách lập phương trình


Vận dụng giải phương trình giải các bài toán thực tế.Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %


2
3,0
40%

2
3,0 điểm =30%

Tổng Số câu
Tổng Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,75
7,5%
3
3
30%
4
5,25
52,5%
1
1
10%
9
10 điểmHọ tên:…………………………………..
KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 8

LỚP: 8/….
TIẾT THỨ: 56 (CHƯƠNG 3)


ĐIỂM:NHẬN XÉT:


ĐỀ 1
Bài 1: (0, 5đ) Cho ví dụ về hai phương trình tương đương?
Bài 2: (2,5đ) Giải các phương trình sau:
a/ 4x + 20 = 0 b/ 2x – 3 = 3(x – 1) + x + 2
Bài 3: (1 đ) Tìm điều kiện xác định của phương trình sau: 
Bài 4: (2đ)Giải các phương trình sau:
a/ (3x – 2)(4x + 5) = 0 b/ 2x(x – 3) – 5(x – 3) = 0
Bài 5: (1,5đ) Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 100, nếu tăng số thứ nhất lên 2 lần và cộng thêm số thứ hai 5 đơn vị thì số thứ nhất gấp 5 lần số thứ 2.
Bài 6: (1,5đ) Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5m. Nếu giảm chiều dài 5m tăng chiều rộng 3m thì diện tích giảm 40 m2. Tính các kích thước ban đầu của khu vườn.
Bài 7: (1đ) Giải phương trình:

Họ tên:…………………………………..
KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 8

LỚP: 8/….
TIẾT THỨ: 56 (CHƯƠNG 3)


ĐIỂM:NHẬN XÉT:

ĐỀ 2
Bài 1: (0,5đ) Cho ví dụ về hai phương trình tương đương?
Bài 2: (2,5đ) Giải các phương trình sau:
a/ 5x – 25 = 0 b/ 3 – 2x = 3(x + 1) – x – 2
Bài 3: (1đ) Tìm điều kiện xác định của phương trình sau: 
Bài 4: (2đ) Giải các phương trình sau:
a/ (3x + 2)(4x – 5) = 0 b/ 2x(x + 3) + 5(x + 3) = 0
Bài 5: (1,5đ) Tìm hai số biết tổng của chúng
 
Gửi ý kiến