Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết Đại số 9, chương II

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đống Văn Chơn
Ngày gửi: 15h:27' 02-11-2017
Dung lượng: 69.0 KB
Số lượt tải: 3256
Số lượt thích: 0 người
Trường: Kiểm tra: 1 tiết (tập trung)
Lớp: 9…. Môn: Đại số 9
Tên: ……………………….. Ngày:
Chữ ký GT
Chữ ký GK
Điểm
Lời phê của giáo viên.

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Đề 01:

I/ Trắc nghiệm: (5đ)
Câu 1: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất:
A. y = x2 – 3x + 1 B.y = C. y = –3x + 1 D. y = 
Câu 2: Cho hàm số bậc nhất y = ax –5. Tìm hệ số a biết khi x = 4; y = 3
A. 2 B. C. -2 D. 
Câu 3: Biết x = –1 thì hàm số y = -3x + b có giá trị là 4, xác định hệ số b
A. –1 B. 11 C. 7 D. 1

Câu 4: Hàm số y = (1 – )x – 1 là hàm số đồng biến đúng hay sai?
A. Đúng B. Sai

Câu 5: Điều kiện của m để hàm số y = (m + 1)x – 7 là hàm số bậc nhất là?
A. m >–1 B. C. m = –1 D. 

Câu 6: Tìm k để hàm số y = (2 – k)x + 3 là hàm số nghịch biến
A. B. k < 2 C. k > 2 D. 

Câu 7: Xác định giá trị của a biết đường thẳng y = (a + 2)x – 9 song song với đường thẳng
y = –5x + 7
A. a = – 7 B. a = – 3 C. a = 7 D. a = 3

Câu 8: Điều kiện của m để hai đường thẳng y = (2m + 1)x – 1 và y = (m – 4)x + 5 cắt nhau là?
A. m = – 5 B. m = – 1 C. D. 

Câu 9: Hệ số góc của đường thẳng y = ( + 1) x – 3 là
A. B. 1 C. +1 D. –3

Câu 10: Cho hai đường thẳng (d): y = ax + b (a0) và (d’): y = a’x + b’ (a’0). Tìm câu đúng trong các câu sau?
A. (d) cắt (d’) khi a = a’ B. (d) song song với (d’) khi a a’
C. (d) trùng (d’) khi a a’; b = b’ D. (d) cắt (d’) tại 1 điểm trên trục tung khi a a’; b = b’

II. Tự luận: (5đ)
Bài 1: (0,5đ) Cho hàm số y = (3m – 2)x + 5. Tìm m để hàm số đồng biến trên R?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: (2đ)
Cho hai hàm số y = –2x + 5 và y = x + 2
a/ Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của hai hàm số trên?
b/ Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng trên tìm tọa độ của điểm M?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: (1đ)
Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = –2x + 3 và đi qua điểm A(2; – 3)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: (1,5đ)
a/ Vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 6
b/ Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 3x + 6 và trục Ox (làm tròn đến phút).
c/ Tính diện tích tam giác OAB với A, B là giao điểm của đồ thị với hai trục tọa độ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Gửi ý kiến