Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết - ĐIỆN LI

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyến Quang Đoàn
Ngày gửi: 22h:30' 18-09-2019
Dung lượng: 109.0 KB
Số lượt tải: 1007
Số lượt thích: 0 người

 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT- LẦN 1 - HỌC KÌ I
MÔN: HÓA HỌC 11
Thời gian làm bài: 45 phút.


Mã đề 105

Họ và tên học sinh:.............................................................. Trường ...............……..
(Cho biết khối lượng nguyên tử (đvC) của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S=32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80;I=127; Ag = 108; Ba = 137)
Câu 1: Cặp ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch?
A. OH, CO. B. Fe2+, CO. C. Ba2+, NO. D. H+, NH.
Câu 2: Phương trình điện li nào sau đây không đúng?
A. HNO3 H+ + NO. B. Mg(OH)2 Mg2+ + 2OH.
C. HSO H+ + SO. D. K2SO4 2K+ + SO.
Câu 3: Cho các dung dịch sau: NaCl 1M, HCl 1M, CH3COOH 1M, NaOH 1M. Dung dịch khi pha loãng thì khả năng dẫn điện sẽ tăng dần là:
A. NaOH. B. CH3COOH. C. HCl. D. NaCl.
Câu 4: Axit H2SO4 là axit mấy nấc?
A. axit 1 nấc. B. axit 4 nấc. C. axit 3 nấc. D. axit 2 nấc.
Câu 5: Chất nào khi hòa tan vào nước không làm thay đổi pH của nước?
A. NH4Cl. B. HCl. C. Na2CO3. D. CaCl2.
Câu 6: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
A. NaHPO2. B. Ba(OH)2. C. KHSO4. D. Al(OH)3.
Câu 7: Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3?
A. K3PO4. B. HCl. C. KBr. D. HNO3.
Câu 8: Cho sơ đồ chuyển hóa: (NH4)2SO4 NH4Cl NH4NO3.
Trong sơ đồ trên các chất X, Y lần lượt là:
A. CaCl2 , HNO3. B. HCl , HNO3. C. BaCl2 , AgNO3. D. HCl , AgNO3.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Axit, bazơ, muối là những chất điện li.
B. Dung dịch axit, bazơ, muối đều dẫn điện.
C. Cân bằng điện li là cân bằng động.
D. Sự phân li của chất điện li mạnh là quá trình thuận nghịch.
Câu 10: Nhỏ một giọt quì tím vào dung dịch NaOH, dung dịch có màu xanh. Nhỏ từ từ dung dịch HCl cho tới dư vào dung dịch có màu xanh trên thì
A. Màu xanh vẫn không thay đổi.
B. Màu xanh đậm thêm dần.
C. Màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn.
D. Màu xanh nhạt dần, mất hẳn rồi chuyển sang màu đỏ.
Câu 11: Cho dãy các chất: Al2(SO4)3, C2H5OH, Cl2, CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONa, Cu, HF, C6H6. Số chất điện li là:
A. 4. B. 7. C. 5. D. 6.
Câu 12: Cho các muối sau: NaHSO4, Ca(HCO3)2, Na2HPO3, Na2HPO4, K2HPO2, Al2SO4, CH3COONa, KHS. Số chất là muối axit là:
A. 5. B. 3. C. 4. D. 6.
Câu 13: Cho các phản ứng hoá học sau:
(a) HCl + NaOH H2O + NaCl. (b) CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O.
(c) 2HNO3 + Ba(OH)2 2H2O + Ba(NO3)2. (d) H2SO4 + Ba(OH)2 2H2O + BaSO4.
Số phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn H+ + OH( H2O là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 14: Cho các phát biểu sau:
(a) Dung dịch mà giá trị pH > 7 có môi trường bazơ.
(b) Giá trị [H+] tăng thì giá trị pH tăng.
(c) Dung dịch mà giá trị pH = 7 có môi trường lưỡng tính.
(d) Dung dịch axit CH3COOH 0,1M có pH = 1.
(e) Muối axit luôn có môi trường axit.
(f) Muối trung hòa
 
Gửi ý kiến