Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

kiểm tra 1 tiết giới hạn và liên tục

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Diệu
Ngày gửi: 14h:50' 14-03-2018
Dung lượng: 135.0 KB
Số lượt tải: 766
Số lượt thích: 0 người

Trường :THPT trần Văn Ơn
Tổ Toán- Tin

KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Toán Giải tích 11Ngày kiểm tra : 24/3/2017


(Mã đề 234)

TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (15 câu - 6 điểm)
Câu 1 :
 bằng

A.
1
B.
-1
C.
0
D.
-3

Câu 2 :
Với giá trị nào của a thì  ?

A.
-2
B.
0
C.
1
D.
2

Câu 3 :
 bằng :

A.
-1
B.
- 
C.
+
D.
1

Câu 4 :
 bằng

A.

B.

C.

D.


Câu 5 :
 bằng:

A.
5
B.
3
C.
-5
D.
-2

Câu 6 :
Cho và , khi đó : bằng :

A.

B.

C.
 nếu 
D.
 nếu 

Câu 7 :
Giới hạn ( tối giản) có a+b bằng

A.
10
B.
15
C.
9
D.
13

Câu 8 :
Với k là số nguyên dương lẻ. Kết quả của giới hạn là:

A.

B.
0
C.
/
D.
/

Câu 9 :
Cho hàm số . Kết quả nào sau đây là đúng?

A.

B.

C.

D.


Câu 10 :
Dãy số nào sau đây có giới hạn khác 0?

A.

B.

C.

D.


Câu 11 :
Cho và .Tính giá trị 

A.
16
B.
-16
C.
2
D.
-2

Câu 12 :
Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A.
Nếu dãy số có giới hạn thì luôn luôn tăng hoặc giảm.

B.
Nếu và thì 

C.
Nếu thì 

D.
Nếu dãy số là dãy tăng thì 

Câu 13 :
Tìm ta được:

A.

B.

C.

D.


Câu 14 :
Cho . Giá trị của S bằng:

A.

B.
-1
C.

D.


Câu 15 :


A.
0
B.
+
C.
1
D.
-


TỰ LUẬN: (4 điểm)
A - Dành cho các lớp 11A1,2: Câu 1(1điểm): Tính I = 
Câu 2(1,5 điểm) : Cho hàm số 
Tìm m để hàm số liên tục tại .
Câu 3(1,5 điểm) : Chứng minh rằng phương trình sau có ít nhất hai nghiệm : 
Dành cho các lớp 11B:
Câu 1(1điểm): Tính I = 
Câu 2(1,5 điểm) : Cho hàm số 
Xét tính liên tục của hàm số tại .
Câu 3(1,5 điểm) : Chứng minh rằng phương trình sau có ít nhất một nghiệm : 
----------------------HẾT--------------------

 
Gửi ý kiến