Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiểm tra 1 tiết hh 11

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê thị hoa
Ngày gửi: 13h:43' 02-12-2017
Dung lượng: 116.0 KB
Số lượt tải: 156
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 11
Họ và tên:………………………… Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Lớp:………………………… Học sinh làm bài trên đề
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5Đ)
Câu 1: . Cho phép biến hình F biến diểm M( x, y ) thành điểm M’( x’, y’) thỏa mãn: . Tìm tọa đô điểm A’ là ảnh của điểm A( -2, 1) qua phép biến hình F .
A. A’ ( 6, 10) , B. A’(10, 6) C. A’(6, 10), D. A’(-6,10)
Câu 2: Cho A, B cố định , hệ thức cho ta M’ là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo vectơ nào?
A. B. C. D. 
Câu 3: Chọn mệnh đề sai
A. Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
B. Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.
C. Phép quay góc quay 900 biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.
D. Phép Quay góc quay 900 biến đường thẳng thành đường vuông góc với nó.
Câu 4: Cho tam giác ABC, với G là trọng tâm tam giác, D là trung điểm của BC. Gọi V là phép vị tự tâm G biến điển A thành điểm D. Khi đó V có tỉ số k là:
A. k = B. k = – C. k = D. k = 
Câu 5: Nếu phép tịnh tiến biến điểm A(4; -5) thành điểm A’(-1; 1) thì nó biến điểm B’(-3; 5) là ảnh của điểm B có tọa độ nào sau đây?
A. ( 7; -7) B. ( 2; -1) C. (-7;7) D. (3; -5)
Câu 6: Nếu phép vị tự tỉ số k biến hai điểm M, N lần lượt thành hai điểm M’và N’ thì:
A. và M’N’ = –kMN B. và M’N’ = (k(MN
C. và M’N’ = kMN D. và M’N’ = MN
Câu 7: Tìm tọa độ điểm P’ ảnh của điểm P(-2; 4) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự và phép quay 
A. (-4;8) B. (4;-8) C. (8;4) D. (-8;-4)
Câu 8: Điểm nào sau đây là ảnh của điểm A(-1; 3) qua phép quay tâm O(0;0) góc quay 900?
A. M(-3;-1) B. N(1;3) C. P(3;1) D. Q(1;-3)

Câu 9: Cho đa giác đều ABCDE tâm O như hình bên,
cho biết ảnh của qua phép quay là tam giác nào?
A. OEA B. OCD C. OAB D. OBC

Câu 10: Cho đường tròn (C) : . Tìm ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số .
A. B. 
C. D. 

CÂU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ĐÁP ÁN B. PHẦN TỰ LUẬN: (5Đ)
Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy cho A(-4, -2) , B(0; -3) , đường thẳng d : 3x – 2y – 6 = 0 và 
a. (1.0) Tìm ảnh của điểm A, B qua phép tịnh tiến 
b. (1.5) Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến 
c. (1.0) Tìm tọa độ của điểm C là ảnh của điểm B qua phép quay .
Câu 2: a. (1.0) Viết phương trình của đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C):
 qua phép vị tự tâm A(-1;2) tỉ số - 3
b. (0.5) Cho A(-2;3), A’(1;5), B(5,-8), B’(7; -2).
 
Gửi ý kiến