Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

kiem tra 1 tiet hh12 chuong 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần thanh bình
Ngày gửi: 20h:34' 02-04-2017
Dung lượng: 656.0 KB
Số lượt tải: 324
Số lượt thích: 0 người
BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Chủ đề
Câu
Mô tả

Tọa độ trong không gian
1
Nhận biết tọa độ của một điểm hoặc một vec tơ theo định nghĩa.


2
Thông hiểu: Tìm độ dài đoạn thẳng khi biết tọa độ điểm đầu và điểm cuối.


3
Vận dụng thấp: Tìm điểm trên trục tọa độ tạo với hai điểm cho trước một tam giác vuông tại một đỉnh cho trước.

Phương trình mặt phẳng
4
Nhận biết: Cho biết phương trình mặt phẳng, tìm một vec tơ pháp tuyến của nó.


5
Nhận biết: Viết phương trình mặt phẳng đi qua một điểm và có vec tơ pháp tuyến cho trước.


6
Thông hiểu: Viết phương trình mặt phẳng qua ba điểm cho trước.


7
Thông hiểu: Tính khoảng cách từ một điểm cho trước đến một mặt phẳng cho trước.


8
Vận dụng thấp: Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.


9
Vận dụng cao: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến song song, vuông góc và khoảng cách.

Phương trình đường thẳng
10
Nhận biết: Cho phương trình đường thẳng (tham số hoặc chính tắc), tìm một vec tơ chỉ phương của nó.


11
Nhận biết: Viết phương trình đường thẳng qua một điểm và có vec tơ chỉ phương cho trước.


12
Thông hiểu: Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cho trước.


13
Thông hiểu: Viết phương trình đường thẳng qua một điểm và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.


14
Vận dụng thấp: Viết phương trình đường thẳng qua một điểm và vuông góc với hai đường thẳng cho trước.


15
 Vận dụng thấp: Tìm giao điểm của một mặt phẳng và một đường thẳng cho trước.


16
Vận dụng cao: Viết phương trình đường thẳng nằm trong mặt phẳng, cắt và vuông góc với một đường thẳng cho trước

Phương trình mặt cầu
17
Nhận biết: Cho phương trình mặt cầu, tìm tâm và bán kính của nó.


18
Thông hiểu: Viết phương trình mặt cầu có tâm và đi qua một điểm cho trước.


19
Vận dụng thấp: Viết phương trình mặt cầu có tâm nằm trên một trục tọa độ và đi qua hai điểm cho trước.


20
Vận dụng cao: Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc mặt phẳng và tiếp xúc với một phẳng tại một điểm cho trước.ĐỀ KIỂM TRA HH 12 CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Câu 1. Trong không gian cho véctơ Xác định tọa độ véctơ 
A. B. C. D. 
Câu 2. Trong không gian cho hai điểm Xác định độ dài véctơ 
A. B. C. D. 
Hướng dẫn:
Đáp án A. 
Câu 3. Trong không gian cho hai điểm Xác định tọa độ điểm thuộc trục sao cho tam giác vuông tại 
A. B. C. D. 
Giải
Đáp án đúng A.
Vì điểm nên 
Ta có 
Tam giác vuông tại 
Câu 4. Trong không gian cho mặt phẳng Xác định tọa độ véctơ pháp tuyến của mặt phẳng 
A. B. C. D. 
Giải
Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ viết phương trình mặt phẳng đi qua và có vectơ pháp tuyến 
A. B. 
C. D. 
Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ lập phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm 
A. B. 
C. D. 
Giải:
 suy ra VTPT của mặt phẳng là 
Phương trình của mặt phẳng là: 
Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng
A. B. C. D. 
Giải:

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng và vuông góc mặt phẳng 
A. B. C. D. 
Giải:
 VTCP 
VTPT mp 
VTPT mp Điểm đi qua 
ptmp.
 
Gửi ý kiến