Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiểm tra 1 tiết hình 11 trắc nghiệm 60%

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hoàng thị ngọc nữ
Ngày gửi: 13h:24' 03-11-2017
Dung lượng: 95.6 KB
Số lượt tải: 499
Số lượt thích: 1 người (nguyễn thanh thury)
KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH 11 CHƯƠNG 1
Lần thứ 2
TRẮC NGHIỆM: (6 ĐIỂM)
Câu 1: Cho hình vuông tâm O, có bao nhiêu phép quay tâm O góc quay , , biến hình vuông thành chính nó?
1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 2: Cho . Khẳng định đúng là:
 B. C. D. 
Câu 3:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho và đường tròn (C): . Ảnh của dường tròn (C) qua phép tịnh tiến theo vec tơ là:
 B. 
C. D. 
Câu 4:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: 2x+y+3=0. Phép quay tâm I(1;-5) góc quay biến d thành d’ có phương trình:
2x+y-2=0 B. x-2y-2=0 C. x-2y+3=0 D. 2x+y+3=0
Câu 5 : Mệnh đề sai là :
Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì,
Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thư tự của chúng,
Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng nó,
Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó.
Câu 6 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1 ; 1), B(2; 3). Gọi C và D lần lượt là ảnh của A và B qua phép tịnh tiến theo vec tơ . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
ABCD là hình bình hành B. ABDC là hình bình hành
C.ABDC là hình vuông D. Bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng
Câu 7:Trong mặt phảng tọa độ Oxy, cho, phép tịnh tiến theo biến parabol (P) : thành parabol (P’). Khi đó, phương trình của (P’) là:
 B. 
C. D. 
Câu 8: Hình nào sau đây không có trục đối xứng?
Hình tròn B. Hình bình hành
C. Tam giác cân D. Tam giác đều
Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M(2; 3), phép đối xứng tâm I(0; -2) biến M thành M có tọa độ:
(1; -0;5) B. (2; 1) C. (-2; -7) D. (1; 0,5)
Câu 10: Phép quay biến điểm M thành điểm M’. Khi đó,
 và B. OM=OM’ và 
C. và góc MOM’ = D. OM=OM’ vàgóc MOM’ = 
Câu 11:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d : x+y-2=0. Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phéo đối xúng tâm O và phép tịnh tiến theo véc tơ biến đường thẳng d thành đường thẳng d’ có phương trình:
3x+3y-2=0 B. x-y+2=0 C. x+y+2=0 D. x+y+3=0
Câu 12: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,cho đườngtròn (C) có phương trình : vaf điểm I(2 ; -3). Gọi (C’) là ảnh của (C) qua phép vị tự tâm I tỉ số -2. Khi đó, phương trình (C’) là :
 B. 
C. D. 
Câu 13 : cho đường thẳng d : x+2y-1=0 và vec tơ . Để phép tịnh tiến theo vec tơ biến d thành chính nó thì m bằng :
2 B. -1 C. 1 D. 3
Câu 14 : Cho hình (H) gồm hai đường tròn có cùng bán kính và cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Mệnh đề đúng là :
(H) có 2 trục đối xúng nhưng không có tâm đối xứng,
(H) có 1 trục đối xứng,
(H) có 2 tâm đối xứng và 1 trục đối xứng,
(H) có 1 tâm đối xứng và 2 trục đối xứng.
Câu 15 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,cho điểm A(4 ; 5). A là ảnh của điểm nào trong các điểm sau qua phép tịnh tiến theo vec tơ  ?
(3 ;1) B. (1 ;6) C. (4 ; 7) D. (2 ; 4)


TỰ LUẬN : (4 ĐIỂM
 
Gửi ý kiến