Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH CHƯƠNG III

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần nhật tân
Ngày gửi: 20h:28' 03-04-2019
Dung lượng: 195.4 KB
Số lượt tải: 888
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN HÌNH CHƯƠNG III LỚP 9
I..TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Chu vi của đường tròn được tính theo công thức
 B. C. D. 
Câu 2: Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối nhau bằng
 B. C. D. 
Câu 3: Chọn phát biểu sai?
Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau. C. Cung lớn hơn căng dây lớn hơn.
Dây lớn hơn căng cung lớn hơn. D. Cung lớn hơn căng dây bé hơn.
Câu 4: Góc là góc ( hình bên)
Góc ở tâm. C. Góc nội tiếp
Góc có đỉnh ở trong đường tròn. D. Góc có đỉnh ở ngoài đường tròn.
Câu 5: Biết số đo cung nhỏ bằng . Số đo góc bằng
. C.
. D.
Câu 6: Cho và tiếp tuyến . Chọn phát biểu đúng nhất?
. C.
. D. 
Câu 7: Cho , biết diện tích hình tròn cm2. Tính bán kính , lấy 
100 cm. B. 10 cm C. 1000 cm. D. 314 cm
Câu 8: Cho , biết sđ và , chọn phát biểu sai?
Tứ giác nội tiếp đường tròn .
Góc là góc có đỉnh ở ngoài đường tròn.
Số đo cung nhỏ bằng .
Số đo cung lớn bằng .
Câu 9: Quỹ tích các điểm nhìn đoạn thẳng cho trước dưới một góc vuông là
Hình tròn đường kính . C. Hình tròn bán kính
Đường tròn đường kính . D. Đường tròn bán kính 
Câu 10: Cho đường tròn , biết .
Số đo các góc của tứ giác là
.
.
.
.
Câu 11: Chọn phát biểu đúng nhất?
Số đo góc nội tiếp bằng số đo cung bị chắn.
Trong một đường tròn, các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì có tổng bằng .
Trong một đường tròn, các góc nội tiếp chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.
Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của ba đường trung trực.
Câu 12: Cho hình bên, diện tích miền gạch sọc được tính theo công thức
. C.
. D. 
II.TỰ LUẬN
Câu 13: Cho đường tròn , biết chu vi của đường tròn bằng 94,2 cm.
Tính diện tích của hình tròn 
Tính độ dài cung nhỏ , biết góc.
Tính diện tích hình quạt tròn .
Câu 14: Cho tam giác nhọn nội tiếp đường tròn . Kẻ tại . Gọi lần lượt là hình chiếu vuông góc của lên các tiếp tuyến tại của đường tròn .
Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn;
Chứng minh ;
Chứng minh .
ĐÁP ÁN
TRẮC NGHIỆM
1B 7A 2C 3D 4C 5C 6D 7A 8D 9B 10B 11C 12A
TỰ LUẬN
Câu 13:
Ta có cm
Suy ra diện tích hình tròn cm2.
Số đo cung BD gấp đôi góc , suy ra sđ .
Ta có độ dài cung nhỏ BD cm
Diện tích hình quạt tròn OBD là cm2.
Câu 14:
Ta có

Vậy tứ giác nội tiếp đường tròn;
Ta có tứ giác nội tiếp đường tròn
.
Mặt khác .
Ta có nên tứ giác nội tiếp đường tròn
Suy ra hay .
Chứng minh tương tự, ta có 
Suy ra ~ 

 
Gửi ý kiến