Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết HK1 (cơ bản)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Thị Nhung
Ngày gửi: 20h:12' 01-11-2015
Dung lượng: 62.5 KB
Số lượt tải: 833
Số lượt thích: 1 người (lê thị ngư ý)
Họ,tên:........................................
Lớp 11B.........
KIỂM TRA: 1 tiết
Môn: Sinh họcPhần I: Trắc nghiệm khách quan (6 điểm)
Trong mỗi câu từ 1 đến 24 có 4 phương án trả lời A, B, C, D trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy ghi đáp án đúng vào bảng dưới đây:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ĐA

Câu 1: Hô hấp hiếu khí có ưu thế hơn so với hô hấp kị khí ở điểm nào?
A. Hô hấp hiếu khí xảy ra ở mọi nơi sinh vật còn hô hấp kị khí chỉ xảy ra ở 1 số loài sinh vật nhất định.
B. Tích lũy được nhiều năng lượng hơn từ 1 phân tử glucôzơ được sư dụng trong hô hấp phân giải hiếu khí / kị khí = 38/2 = 19 lần.
C. Hô hấp hiếu khí cần O2 còn kị khí không cần O2
D. Hô hấp hiếu khí tạo ra sản phẩm là CO2 và H2O, nước cung cấp cho sinh vật khác sống.
Câu 2: Bộ phận làm nhiệm vụ hút nước và muối khoáng chủ yếu ở rễ là:
A. Chóp rễ B. Miền sinh trưởng C. Miền lông hút D. Miền bần
Câu 3: Các điều kiện cần cho quang hợp xảy ra là:
A. diệp lục, ánh sáng, nước, khí CO2 B. lục lạp, ánh sáng, nhiệt độ, khí O2 C. diệp lục, ánh sáng, C6H12O6, khí CO2 D. lục lạp, ánh sáng, nước, khí O2
Câu 4: Về bản chất, pha sáng của quá trình quang hợp là:
A. Pha phân li nước để sử dụng H+ và êlectron cho việc hình thành ADP và NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.
C. Pha phân li nước để sử dụng H+, CO2 và êlectron cho việc hình thành ATP và NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.
D. Pha khử nước để sử dụng H+ và êlectron cho việc hình thành ATP và NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.
D. Pha phân li nước để sử dụng H+ và êlectron cho việc hình thành ATP và NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.
Câu 5: Các tia xanh tím kích thích:
A. sự tổng hợp cacbonhiđrat B. sự tổng hợp ADN
C. sự tổng hợp prôtêin D. Sự tổng hợp lipit
Câu 6: Chu trình Canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào?
A. Chỉ ở nhóm thực vật C3 B. Ở cả ba nhóm thực vật C3, C4 và CAM
C. Chỉ ở nhóm thực vật CAM D. Ở nhóm thực vật C4 và CAM
Câu 7: Quá trình hô hấp sáng có sự tham gia lần lượt của các bào quannào dưới đây?
A. lục lạp, ti thể và thể gôngi. B. lục lạp, perôxixôm và ti thể.
C. ti thể, lục lạp và mạng lưới nội chất. D. thể gôngi, ti thể và ribôxôm.
Câu 8: Khi để cây lúa trong điều kiện chiếu sáng có cường độ 100 calo/dm2/giờ thì thấy cây lúa không hấp thu và cũng không thải CO2. Giá trị cường độ ánh sáng trên là:
A. điểm bù ánh sáng. B. điểm no ánh sáng.
C. nhỏ hơn điểm bù ánh sáng. D. lớn hơn điểm no ánh sáng.
Câu 9: Trong các ví dụ sau đây, ví dụ nào là diễn ra lên men ở cơ thể thực vật?
A. Cây sống bám kí sinh hoặc kí sinh. B. Cây bị khô hạn
C. Cây bị ngập úng. D. Cây sống nơi ẩm ướt.
Câu 10: Cây trong vườn có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn cây trên đồi vì:
 
Gửi ý kiến