Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Long Hổ
Ngày gửi: 14h:49' 01-02-2020
Dung lượng: 67.5 KB
Số lượt tải: 497
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 5,6 – Mã đề 691
---(---
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 6,8đ)
Câu 1: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14 ?
A. 3 đồng phân. B. 4 đồng phân. C. 5 đồng phân. D. 6 đồng phân
Câu 2: Sản phẩm trùng hợp Y ( Caosu isopren.Vậy Y là:
A. đivinyl B. isopren
C. 2-mêtylbuta-1,2-đien D. 2-mêtylpenta-1,3-đien
Câu 3: 2,4 – đimetyl hexan có bao nhiêu nguyên tử C và H trong phân tử ?
A. 8C,16H. B. 9C,20H. C. 6C, 12H. D. 8C,18H.
Câu 4: Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon ta thu được 4,48lít CO2 (đktc) và 5,4gam H2O thì thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là:
A. 2,24 lít. B. 7,84 lít. C. 1,792 lít. D. 1,568 lít.
Câu 5: Đốt cháy 0,3mol hh 2ankin được 1,2mol H2O và cho khí CO2 vào dd vôi trong dư , được m gam kết tủa .Giá trị của m là
A. 90g B. 150g C. 180g D. 120g
Câu 6: Trùng hợp đivinyl tạo ra cao su Buna có cấu tạo là ?
A. (-C2H-CH-CH-CH2-)n. B. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.
C. (-CH2-CH-CH=CH2-)n. D. (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n.
Câu 7: Để phân biệt các chất khí sau: etilen, axetilen, metan ngườii ta dùng các chất nào sau đây ?
A. Br2 khan B. dung dịch Br2
C. dd Br2, dd AgNO3/NH3 D. dd AgNO3/NH3
Câu 8: Khi đốt cháy hoàn toàn 3,60g ankan X thu được 5,60 lít khí CO2 (đktc).Công thức phân tử X là
A. C3H8 B. C5H10 C. C5H12 D. C4H10
Câu 9: Dẫn hh khí A gồm propan và but-1-en hấp thụ vào dd brom sẽ quan sát được hiện tượng nào ?
A. Màu của dung dịch nhạt dần, không có khí thoát ra.
B. Màu của dung dịch nhạt dần, và có khí thoát ra.
C. Màu của dung dịch mất hẳn, không còn khí thoát ra.
D. Màu của dung dịch không đổi.
Câu 10: Ở đk thường , propen pứ được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây ?
A. hidro , nước brom , dd thuốc tím . B. Nước , nước brom , dd thuốc tím , dd HBr .
C. Nước brom , dd thuốc tím , dd HBr . D. Nước , nước brom , hidro, H2SO4 .

Câu 11: Cho 400g đất đèn vào nước dư , thu được 112 lít khí (đktc) . Hàm lượng CaC2 trong đất đèn là
A. 60% B. 75% C. 80% D. 85%
Câu 12: Đề hiđrô hoá hidrôcacbon no A thu được isopren.Vậy A là:
A. pentan B . iso pentan C. pen-1-en D. pen-2-en
Câu 13: Công thức C4H6 có tên gọi là
A. chưa xác định B. but-1-in C. buta-1,3-đien D. buta-1,2-đien
Câu 14: Crackinh m gam C4H10 thu được hỗn hợp X gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, C4H10 và H2. Đem đốt cháy hết toàn bộ hỗn hợp X thu được 8,8 gam CO2 và 4,5 gam H2O. Vậy giá trị của m là
A. 1,3. B. 2,9. C. 5,8. D. 11,6.
Câu 15: Anken là hiđro cacbon có :
A một liên kết ba,mạch hở B một liên kết đôi,mạch hở.
C. một liên kết pi. D. công thức chung CnH2n-2
Câu 16: Cho các chất : ancol etylic (1) , metan (2) , butan (3) , etin (4) , izobutan (5) , vinylaxetilen (6) . Chỉ bằng 1 pứ duy nhất , các chất có thể điều chế buta-1,3-đien là
A. 1,3,
 
Gửi ý kiến