Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiem tra 1 tiet hk2 sinh 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Khánh
Ngày gửi: 21h:15' 08-04-2012
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 343
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:…………………………
Lớp : 8/…….
Kiểm tra 1 tiết HKII
Môn : Sinh 8 Đề A


A Trắc nghiệm :
I /Chọn câu trả lời đúng: (2đ)
1. Hệ bài tiết gồm các cơ quan nào:
a. Thận, cầu thận, bóng đái
b. Thận, ống thận, bóng đái.
c. Thận, ống dẫn nước tiểu, ống đái, bóng đái.
a. Thận, bóng đái, ống đái.
2. Sự khác biệt trong thành phần của nước tiểu đầu và máu là :
a. Trong máu không có sản phẩm chất thải.
b. Nước tiểu đầu không có các tế bào máu và prôtêin.
c. Trong nước tiểu đầu có prôtêin nhưng không có tế bào máu.
d. Cả a và b.
3. Chức năng của rễ tủy:
a. Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động.
b. Rễ sau dẫn truyền xung thần khinh cảm giác
c. Thực hiện trọn vẹn các cung phản xạ.
d. Cả a và b.
4.Ảnh của vật hiện trên điểm vàng thì nhìn rõ nhất vì:
a. Ở điểm vàng mỗi chi tiết của vật được tế bào nón tiếp nhận.
b. Ảnh của vật ở điểm vàng được truyền về não qua những tế bào thần kinh riêng lẽ.
c. Ảnh của vật được truyền về não nhiều lần.
d. Cả a và b

II/ Điền từ thích hợp vào chỗ trống (1,5đ)
Cận thị bẩm sinh là do ………………………….., và ảnh của vật hiện ở …………..màng lưới.
Viễn thị bẩm sinh là do………………………….., và ảnh của vật hiện ở..………….màng lưới.
Cung PXSD có đường hướng tâm gồm............................…………….liên hệ với trung khu. Còn đường …………………..gồm…………………………..tiếp giáp nhau trong các hạch ……………………

B. Tự luận : (6,5đ)

1. Vì sao phải rèn luyện da? Rèn luyện da theo những nguyên tắc nào?(1,5đ)
2. Quá trình thu nhận kích thích của sóng âm diễn ra như thế nào?(1,5đ)
3. Muốn thành lập một PXCĐK cần có những yếu tố nào? Cho ví dụ?(1,5đ)
4. Vẽ hình và xác định các vùng chức năng của vỏ não?(2đ)

Họ và tên:…………………………
Lớp : 8/…….
Kiểm tra 1 tiết HKII
Môn : Sinh 8 Đề B


A Trắc nghiệm :
I /Chọn câu trả lời đúng: (2đ)
1. Sự khác biệt trong thành phần của nước tiểu đầu và máu là :
a. Trong máu không có sản phẩm chất thải.
b. Nước tiểu đầu không có các tế bào máu và prôtêin.
c. Trong nước tiểu đầu có prôtêin nhưng không có tế bào máu.
d. Cả a và b.
2. Hệ bài tiết gồm các cơ quan nào:
a. Thận, cầu thận, bóng đái
b. Thận, ống thận, bóng đái.
c. Thận, ống dẫn nước tiểu, ống đái, bóng đái.
a. Thận, bóng đái, ống đái.
3. Ảnh của vật hiện trên điểm vàng thì nhìn rõ nhất vì:
a. Ở điểm vàng mỗi chi tiết của vật được tế bào nón tiếp nhận.
b. Ảnh của vật ở điểm vàng được truyền về não qua những tế bào thần kinh riêng lẽ.
c. Ảnh của vật được truyền về não nhiều lần.
d. Cả a và b
4. Chức năng của rễ tủy:
a. Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động.
b. Rễ sau dẫn truyền xung thần khinh cảm giác
c. Thực hiện trọn vẹn các cung phản xạ.
d. Cả a và b.

II/ Điền từ thích hợp vào chỗ trống (1,5đ)
a.Viễn thị bẩm sinh là do ………………………….., và ảnh của vật hiện ở …………..màng lưới.
b.Cận thị bẩm sinh là do………………………….., và ảnh của vật hiện ở ………….màng lưới.
c.Cung PXSD có đường hướng tâm gồm............................…………….liên hệ với trung khu. Còn đường …………………..gồm…………………………..tiếp giáp nhau trong các hạch …………………

B. Tự luận : (6,5đ)

1. Muốn thành lập một PXCĐK cần có những yếu tố nào? Cho ví dụ?(1,5đ )
2. Quá trình thu nhận kích thích của sóng âm diễn ra như thế nào?(1,5đ)
3. Vì sao phải rèn luyện da? Rèn luyện da theo những nguyên tắc nào?(1,5đ)
4. Vẽ hình và xác định các vùng chức năng của vỏ não?(2đ)

No_avatar

Không đáp án ạ

 
Gửi ý kiến