Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết hóa 8 chương I

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Hoa Xuân
Ngày gửi: 14h:20' 03-03-2020
Dung lượng: 29.7 KB
Số lượt tải: 51
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:……………………………….. ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 16 – NĂM HỌC 2017 - 2018
Lớp: 8…….. Môn : Hóa học – Lớp 8
Thời gian: 45 phút
Đề ra:
I/ Phần trắc nghiệm (3 điểm):
Chọn đáp án đúng và điền vào phần trả lời
Câu 1: Khối lượng tính bằng gam của một phân tử hiđrô là:
A. 0,332.10-23 gam B. 1,9926.10-23 gam C. 0.166.10-23 gam D. 2,055.10-23 gam
Câu 2: Nguyên tử trung hòa về điện là do trong nguyên tử có:
A. Số p = số n B. Số p = số e C. Số n = số e D. Tổng số p và n = số e
Câu 3: Hãy chọn CTHH đúng trong trường hợp sau, khi biết A hóa trị III và B hóa trị II.
A. A2B3 B. AB C. AB3 D. A3B2
Câu 4: Dãy chất nào dưới đây gồm toàn kim loại ?
A. Titan, Crôm, Vanadi, Hêli B. Agon, Oxi, Lưu huỳnh, Nitơ
C. Bo, Kẽm, Thủy ngân, Chì D. Beri, Liti, Magiê, Đồng
Câu 5: Một hợp chất có phân tử gồm hai nguyên tử của nguyên tố Y với một nguyên tử O và nặng hơn phân tử khối của hiđrô là 31 lần. Vậy Y là nguyên tố nào ?
A. Ca B. Na C. K D. Li
Câu 6: Nguyên tử có khả năng liên kết nhờ có loại hạt nào ?
A. Proton B. Nơtron C. Electrôn D. Proton và nơtron
II/ Phần tự luận (7 điểm):
Câu 7: (1 điểm)
a) Các cách viết sau đây chỉ điều gì: 3H2 ; 5Na.
b) Dùng chữ số và kí hiệu hóa học diễn đạt các ý sau:Hai phân tử khí ôxi ; Ba nguyên tử bạc.
Câu 8: (3 điểm)
a) Tính hóa trị của Fe và Mg trong hợp chất Fe(OH)3 , MgSO4.
b) Lập CTHH của các hợp chất sau và tính phân tử khối: Cu (II) và Cl (I) ; Ba và nhóm CO3.
Câu 9: (2 điểm)
Cho một hỗn hợp gồm: bột sắt, bột lưu huỳnh và muối ăn. Hãy nêu phương pháp tách hỗn hợp trên và thu mỗi chất ở trạng thái riêng biệt (dụng cụ hóa chất coi như đầy đủ).
Câu 10: (1 điểm)
Một hợp chất X tạo bởi hai nguyên tố Mn và O. Biết tỉ lệ về khối lượng của Mn và O trong hợp chất là
mMn : mO = 55 : 56. Tìn CTHH của hợp chất X.
Bài làm
I/ Phần trắc nghiệm:
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án







II/ Phần tự luận:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
A
B
A
D
B
C


PHẦN TỰ LUẬN
Câu
Đáp án
Điểm

7
a) 3H2 chỉ ba phân tử hiđrô
5Na chỉ năm nguyên tử natri
b) Hai phân tử khí oxi: 2O2
Ba nguyên tử bạc: 3Ag
0,25
0,25
0,25
0,25

8
a) * Gọi a là hóa trị của Fe trong hợp chất Fe(OH)3
Theo QTHT: 1 . a = I . 3 → a =
I.3
1 = III
Vậy Fe(III).
*Gọi a là hóa trị của Mg trong hợp chất MgSO4
Theo QTHT: a . 1 = II . 1 → a =
II .1
1 = II
Vậy Mg(II).
b) * Đặt CTTQ cửa hợp chất là CuxCly
Theo QTHT: II . x = I . y →
𝑥
𝑦
1
2→ 𝑥=1 𝑦=2

Vậy CTHH của hợp chất là CuCl2.
Phân tử khối bằng: 64 + 35,5 . 2 = 135 (đv.C)
* Đặt CTTQ của hợp chất là Bax(CO3)y
Theo QTHT: II . x = II . y →
𝑥
𝑦
2
2
1
1 → 𝑥=1 𝑦=1

Vậy CTHH của hợp chất
 
Gửi ý kiến