Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết hóa 9 lần 2 2017 - 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hoàng Liệt
Ngày gửi: 23h:27' 02-11-2017
Dung lượng: 92.5 KB
Số lượt tải: 3027
Số lượt thích: 1 người (trần thanh thủy)
Tuần 11:
Tiết 20 : KIỂM TRA VIẾT
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:
- Kiến thức: Hs biết được tính chất hóa học của bazơ và muối, điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi, biết được phân bón đơn và phân bón kép.
- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng viết PTHH và giải bài tập hóa học có liên quan đến các hợp chất vô cơ. Phân biệt được phân bón đơn và phân bón kép.
- Thái độ: GD hs tính cẩn thận trong học tập.
2. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh:
- Năng lực tính toán.
- Năng lực tự học.
II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện dạy học:
- Gv: Đề kiểm tra
- Hs: Học bài ở nhà.
III. Tổ chức hoạt động học của học sinh:
1. Hoạt động dẫn dắt vào bài:
- Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra viết
MA TRẬN
Cấp độTên
Chủ đề
(nội dung, chương…)
Biết
Hiểu
Vận dụng
Tổng
Điểm
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Tính chất hóa học của bazơ
Biết được tính chất hóa học của bazơ.

Nhận biết được dd bazơ

Dựa vào PTHH đẻ tính

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2 câu

10 %

1 câu
0,5 đ
5%

1 câu
0,5đ
5%4 câu
2 đ
20 %

Tính chất hóa học của muối


Biết được tính chất hóa học của muối
Hiểu được Phản ứng trao đổi là gì ?Dựa vào PTHH đẻ tính


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %


2 câu

10 %
1 câu

10 %1 câu

20 %
4 câu
4 đ
40 %

Phân bón hóa học
Nhận ra phân bón thông thường

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2 câu

10 %2 câu

10 %

Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơDựa vào mối quan hệ viết pt chuỗi phản ứng


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %1 câu

30 %
1 câu

30 %

T. Số câu
T. Số điểm
Tỉ lệ %
4 câu

20 %

3 câu
1,5đ
15%
2 câu

40 %
1 câu
0,5đ
5%


1 câu

20 %
11 câu
10,0đ
100 %


ĐỀ :
I. Trắc nghiệm trắc nghiệm: (4,0 đ).
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1 : Bazơ nào sau đây là bazơ kiềm?
a. Al(OH)3 b. NaOH c. Fe(OH)3 d. Cu(OH)2
Câu 2: Dãy chất nào sau đây bị nhiệt phân hủy :
CaCO3, Cu(OH)2 , Fe(OH)2 c. Cu(OH)2 , CuO, NaOH
CaO, CaCO3 , Cu(OH)2 d. CaCO3 , NaOH, Fe(OH)3
Câu 3: Trong các dãy chất sau, dãy chỉ gồm các muối là
A. NaCl ; HCl ; CuSO4 . B. CaCO3 ; NaHCO3 ; ZnCl2.
C. AgNO3 ; PbSO4 ; Mg(OH)2 . D. H2SO4 ; KClO3 ; FeCl3.
Câu 4: Khi trộn các cặp chất sau, cặp chất tạo ra chất kết tủa là
A. dd NaCl và dd AgNO3. B. dd Na2CO3 và dd K2SO4
C. dd Na2SO4 và dd AlCl3. D. dd BaCl2 và dd K2SO4
Câu 5: Để nhận biết dd NaOH và Ba(OH)2 ta dùng hoá chất nào sau đây:
a) H2SO4 b) HCl c) NaCl d) H2O
Câu 6 : Dãy công thức hóa học gồm toàn bộ phân bón đơn là :
A. KCl, NH4Cl, Ca3(PO4)2, KNO3. B. Ca(H2PO4)2, (NH4)2SO4, NH4Cl
C. KNO3, NH4Cl, NH4NO3, Ca3(
 
Gửi ý kiến