Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Nhật Quang
Ngày gửi: 09h:36' 20-10-2018
Dung lượng: 96.5 KB
Số lượt tải: 776
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Kim Ngọc)
Trường THCS Phước Tiên ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:……………………………….. MÔN: Tin học
Lớp :……… Thời gian : 45 phút

Điểm
Lời phê của giáo viên


I.Phần trắc nghiệm (6 điểm).

Câu 1 : Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính?
A. MicroSoft Excel B. MicroSoft Access
C. MicroSoft Power Point D. MicroSoft Word
Câu 2 : Trong chương trình bảng tính ở chế độ ngầm định dữ liệu số được căn thẳng lề nào của ô tính?
A. Lề trái B. Lề phải C. Lề trên D. Lề dưới
Câu 3 : Chọn từ thích hợp điền vào dấu …..:
Thanh công thức cho biết ….................. của ô tính đang được chọn.
A. Địa chỉ. B. Nội dung. C. Công thức. D. Dữ liệu
Câu 4 : Vùng giao nhau giữa cột và hàng được gọi là :
A. Dữ liệu B. Công thức C. Khối D. Ô tính
Câu 5 : Để nhập công thức vào một ô ta phải nhập dấu nào đầu tiên:
A. Dấu = B. Dấu * C. Dấu > D. Dấu /
Câu 6 : Trên trang tính, để biết được kết quả của biểu thức 152+4-229 ta nhập công thức:
A. =152+4-229 B. 152+4-229
C. 15^2+4-229 D. =15^2+4-229
Câu7 : Khi mở một bảng tính mới em thường thấy có mấy trang tính?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 8 : Để tính giá trị trung bình của ô A1 , B1, C1, cách nhập nào sau đây là đúng:
A. =Sum( A1+B1+C1) B. =A1+ B1+ C1/3
C. =Average( A1,B1,C1) D. Average( A1,B1,C1)
Câu 9 : Khi nhập vào A1 : =Max( 49, 8, 15, 2007, 30) thì kết quả của ô tính là :
A. 49 B. 8 C. 2007 D. 2079
Câu 10 : Cho giá trị ô A1 = 5, B1= 8. Hãy chọn kết quả của công thức =A1*2 + B1*3
A. 13 B. 10 C. 34 D. 24
Câu 11 : Trong các nút lệnh dưới đây nút lệnh nào dùng để lưu bảng tính :
A. B. C.  D. 
Câu 12 : Ô tính G2 là ô tính nằm ở vị trí :
Cột 2 hàng G B. Cột G hàng 2 C. Hàng 2 D. Cột G


II.Phần tự luận (4 điểm).
Câu 1 : Nêu tên, cú pháp của các hàm mà em đã học. (2 điểm)
Câu 2 : Nêu các bước nhập công thức vào ô tính? (2 điểm)

BÀI LÀM

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
Môn: Tin học 7-8 (2017-2018)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6điểm)

Mỗi câu đúng 0,5 điểm

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đáp án
A
B
B
D
A
D
C
C
C
C
A
B


II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu
Đáp án
Điểm


Câu 1

*Hàm tính tổng.
- Tên hàm : Sum.
- Cú pháp : =sum(a,b,c,...)
*Hàm tính giá trị trung bình.
- Tên hàm : Average.
- Cú pháp : =Average(a,b,c,...)
*Hàm tìm giá trị lớn nhất.
- Tên hàm : Max.
- Cú pháp : =Max(a,b,c,...)
*Hàm tìm giá trị nhỏ nhất.
- Tên hàm : Min.
- Cú pháp : =Min(a,b,c,...)

0,5 điểm

0,5 điểm


0,5 điểm


0,5 điểmCâu 2

Có 4 bước để nhập công thức :
Bước 1 : Chọn ô tính cần nhập công thức.
Bước 2 : Gõ dấu =.
Bước 3
 
Gửi ý kiến