Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyến Quang Đoàn
Ngày gửi: 22h:07' 07-02-2022
Dung lượng: 89.0 KB
Số lượt tải: 452
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ THAM KHẢO


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: HÓA HỌC 10
Thời gian làm bài: 45phút (không kể thời gian phát đề).Mã đề thi 303

Họ và tên:.............................................................. Trường THPT: ..............................
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:
H=1; Li=7; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; Si=28; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Co=59; Ni=59; Cu=64; Zn=65; Br=80; Rb=85; Sr=88; Ag=108; I=127; Cd=112; Ba=137; Hg=201; Pb=207

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1: Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm VIIA. Vậy X có số hiệu nguyên tử là:
A. 7. B. 12. C. 15. D. 17.
Câu 2: Từ flo đến iot , nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi biến đổi theo quy luật nào sau đây?
A. tăng. B. không thay đổi. C. giảm. D. vừa tăng vừa giảm.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng về các nguyên tố nhóm halogen?
A. Đơn chất brom có màu nâu đỏ và dễ bị thăng hoa khi đun nóng.
B. Đơn chất halogen, khi tham gia phản ứng hóa học thường thể hiện tính khử mạnh.
C. Nguyên tố flo có số oxi hoá -1 trong mọi hợp chất.
D. Nguyên tố clo chỉ thể hiện tính oxi hóa trong các phản ứng hóa học.
Câu 4: Flo không tác dụng trực tiếp với chất nào sau đây?
A. Khí H2. B. Hơi nước. C. Khí O2. D. kim loại bạc.
Câu 5: Trong tự nhiên, nguyên tố Clo có hai đồng vị bền là:
A. Cl và 36Cl. B. Cl và 35Cl. C. Cl và 37Cl. D. Cl và 37Cl.
Câu 6: Tính tẩy màu của dung dịch nước clo là do
A. Cl2 có tính oxi hóa mạnh. B. HClO có tính oxi hóa mạnh
C. HCl là axit mạnh. D. nguyên nhân khác.
Câu 7: Clo có thể tác dụng với chất nào sau đây trong điều kiện phản ứng thích hợp?
A. O2. B. Au. C. Fe. D. NaF.
Câu 8: Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế Clo trong phòng thí nghiệm:
A. 2NaCl 2Na + Cl2. B. 2NaCl + 2H2O H2 + 2NaOH + Cl2.
C. MnO2 + 4HClđặc MnCl2 + Cl2 + 2H2O. D. F2 + 2NaCl 2NaF + Cl2.
Câu 9: Một lượng lớn clo được dùng để
A. diệt trùng nước sinh hoạt. B. sản xuất các hoá chất hữu cơ.
C. sản xuất nước Gia-ven, clorua vôi. D. sản xuất axit clohiđric, kali clorat...
Câu 10: Thuốc thử để nhận ra I2 là
A. quì tím. B. nước brom. C. phenoltalein. D. hồ tinh bột.
Câu 11: Kim loại nào sau đây tác dụng với khí Cl2 và dung dịch HCl tạo ra cùng một muối là
A. Cu. B. Mg. C. Fe. D. Ag.
Câu 12: Khi cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch nào sau đây sẽ thu được màu đậm hơn?
A. NaF. B. NaCl. C. NaI. D. NaBr.
Câu 13: Hóa chất nào sau đây không được đựng bằng lọ thủy tinh?
A. HNO3. B. HF. C. HCl. D. NaOH.
Câu 14: Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với axit clohiđric?
A. Fe2O3, KMnO4, Cu. B. Fe, AgNO3, Au. C. CuO, Mg(OH)2, Ag. D. KMnO4, CuO, AgNO3.
Câu 15: Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế khí hiđro clorua trong phòng thí nghiệm
A. H2 + Cl2 2HCl B. NaClrắn + H2SO4 đặc NaHSO4 +HCl
C. Cl2 + H2O HCl + HClO D. Cl2 + SO2 + 2H2O 2HCl + H2SO4
Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 14,7 gam Fe vào dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X
 
Gửi ý kiến