Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hòang Thị Bích Thủy
Ngày gửi: 21h:00' 25-10-2019
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 475
Số lượt thích: 1 người (huỳnh thị nhàn)
THEMES
LEVEL OF DIFFICULTIES – BLOOM TAXONOMY
TOTAL


RECOGNITION
UNDERSTANDING
APPLICATION


LISTENING 1
At School
Cloze with choice
Cloze with choice
Items: 3
Points:0.75
Items: 3
Points:0.75

Items: 6
Points:1.5;Percent: 15

LISTENING 2
At home
True/False
True/False
True/FalseItems: 1
Points: 0.25
Items: 2
Points: 0.25
Items: 1
Points: 0.25
Items: 4
Points:1; Percent:12.5

UES OF ENGLISH 1
Pronunciation
MCQs

Items: 2
Points: 0.5


Items: 2
Points: 0.5; Percent:5

USE OF ENGLISH 2

Imperative

Cloze with choiceTenses
Cloze with choice
Question words

Cloze with choiceIndefinite articles

Cloze with choiceThere is/ there are
Cloze with choice
Possessive pronouns
Cloze with choice
This/ that/ these/ those
Cloze with choice
Communication

Cloze with choice
Items:4
Points: 1
Items: 4
Points: 1.0

Items: 8
Points: 2; Percent:20

READING 1
At home
Gap filling
Gap filling
Items: 1
Points: 0.25
Items: 4
Points: 1

Items: 5
Points: 1.25; Percent: 12.5

READING 2
At school
MCQs
MCQs
MCQsItems: 1
Points: 0.25
Items: 3
Points: 0.75
Items: 1
Points: 0,25
Items: 5
Points:1.25; Percent: 12..5

WRITING 1
Complete sentencses


Arrange words

Items: 4
Points: 1,0
Items: 4
Points: 1; Percent: 10

WRITING 2
Personal information


Guided Writing (50-60 words)

Items: 5
Points: 1,5
Items: 5
Points: 1.5; Percent: 15

TOTAL
Items: 12
Points: 3 Percent: 30
Items: 16
Points: 4; Percent: 40
Items: 12
Points: 3.0; Percent: 30
Items: 40
Points: 10; Percent: 100

Week : 07 Date of preparation: 04/10/2019
Period: 19 Date of teaching: 07/10/2019I. OBJECTIVES:
- By the end of this lesson, T will be able to test students’ knowledge and language skill from Unit 1 to Unit 3 with topics : Greetings, At school, At home; and test what has been taught after
learning Unit 1 to Unit 3
II. PREPARATIONS: papers.
III. MATRIX:

IV. TEST:
I. LISTENING: (2.5 pts)
Part 1: Listen and circle the correct answer by circling A, B or C (Nghe và chọn bức tranh đúng mà bạn nghe bằng cách khoanh tròn A, B, or C) (1.5pts)
1. A. B. C.
2. A. B. C.
3. A. B. C.
4. A. B. C.
5.A. B. C.
6. A. B. C.
Part 2: Listen about Sue’s family and tick (√) Yes or No. (Nghe về gia đình của Sue và đánh (√) vào cột “Yes” hoặc “No”) (1.0pt)

YES
NO

1. There are seven people in Sue’s family.2. Kelly is her brother.3. Her father is a nurse.5. Her brother is six.II. LANGUAGE FOCUS: (2.5 pts)
Part 1: Choose the word which has a different sound in the part underlined. (Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác so với các từ còn lại) (0.5 pt)
1. A. family B. thirty C. my
2. A. books B. lamps
 
Gửi ý kiến