Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Khắc Toản
Ngày gửi: 20h:27' 30-10-2018
Dung lượng: 92.5 KB
Số lượt tải: 1384
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Mậu Hưng)
TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
TỔ: HÓA HỌC

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2
Môn: Hóa 10
Thời gian làm bài: 45 phút;
(30 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 123

(Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)
( Cho nguyên tử khối của các nguyên tố N=14; P=31; C=12;S= 32; Si= 28; Na=23; K=39; Ca= 40; Mg=24; H=1; O=16; Li=7)
Câu 1: Trong BTH các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn lần lượt là:
A. 3 và 4 B. 4 và 3 C. 4 và 4 D. 3 và 3
Câu 2: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là.
A. F, Li, O, Na. B. F, O, Li, Na. C. Li, Na, O, F. D. F, Na, O, Li.
Câu 3: Nguyên tử của nguyên tố A có 5 electron ở phân lớp p, vậy A thuộc chu kì:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
Câu 4: Số thứ tự ô nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn bằng:
A. Số nơtron B. Số hiệu nguyên tử C. Số khối D. Số electron hóa trị
Câu 5: Cho các nguyên tố 9F, 16S, 17Cl, 14Si. Chiều giảm dần tính kim loại của chúng là:
A. F > Cl > S > Si B. F > Cl > Si > S C. Si >S >F >Cl D. Si > S > Cl > F
Câu 6: Tính bazơ của dãy các hidroxit : biến đổi như thế nào ?
A. Tăng B. Vừa giảm vừa tăng. C. Không thay đổi D. Giảm
Câu 7: Cho 4,6gam một kim loại kiềm R tác dụng hoàn toàn với nước thu được 2,24 lit khí H2 (đktc). Xác định R.
A. Li B. Rb C. K D. Na
Câu 8: Nguyên tố hóa học có tính chất hoá học tương tự K(Z=19)
A. Ca(Z=20) B. Na(Z=11) C. Mg(Z=12) D. Al(Z=13)
Câu 9: Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc.
A. chu kì 3, nhóm VIB. B. chu kì 4, nhóm VIIIB
C. chu kì 4, nhóm IIA. D. chu kì 4, nhóm VIIIA
Câu 10: Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức tổng quát là R2O5, hợp chất của nó với hiđro có thành phần khối lượng %R = 82,35%; %H = 17,65%. Nguyên tố R là
A. photpho B. antimoan C. nitơ D. asen
Câu 11: Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong nguyên tử nguyên tố X là 46, biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Xác định chu kì, số hiệu nguyên tử của X trong bảng tuần hoàn.
A. Chu kì 3 ô 16 B. Chu kì 2, ô 7 C. Chu kì 3 ô 17 D. Chu kì 3, ô 15
Câu 12: Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO3. Vậy công thức hợp chất khí với hiđro là:
A. RH5 B. RH3 C. H2R D. RH4
Câu 13: Cho cấu hình electron của nguyên tử một số nguyên tố : 1s22s2 (X), 1s22s22p3 (Y), 1s22s22p63s2 (Z) Các nguyên tố cùng chu kì là
A. Y, Z. B. X, Z. C. X, Y D. X, Y, Z.
Câu 14: Theo qui luật biến đổi tính chất các đơn chất trong báng HTTH thì:
A. Phi kim mạnh nhất là oxi. B. Phi kim mạnh nhất là iot.
C. Phi kim mạnh nhất là flo. D. Kim lọai mạnh nhất là liti.
Câu 15: Nguyên tử X có 3 lớp e. Lớp ngoài cùng có 5e. Số đơn vị điện tích hạt nhân của X là
A. 10 B. 15 C. 12 D. 13
Câu 16: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố halogen được xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải là:
 
Gửi ý kiến