Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiểm tra 1 tiết lần 3

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh
Ngày gửi: 17h:20' 26-11-2019
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 196
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊNĐỀ19
TÍCH PHÂN, PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN

MỤC LỤC
A. CÂU HỎI 1
1. Tích phân cơ bản 1
1.1 Áp dụng TÍNH CHẤT để giải 1
1.2 Áp dụng bảng công thức cơ bản 3
2. Tích phân HÀM HỮU TỶ 6
3. Giải tích phân bằng phương pháp VI PHÂN 9
4. Giải tích phân bằng phương pháp ĐỔI BIẾN SỐ 10
4.1 Hàm số tường minh 10
4.1.1 Hàm số chứa căn thức 10
4.1.2 Hàm số chứa hàm lượng giác 13
4.13. Hàm số chứa hàm số mũ, logarit 15
4.1.4 Hàm số hữu tỷ, đa thức 16
4.2 Hàm số không tường minh (hàm ẩn) 17
5. Tích phân TỪNG PHẦN 21
5.1 Hàm số tường minh 21
5.2 Hàm số không tường minh (hàm ẩn) 24
6. Kết hợp nhiều phương pháp để giải toán 28
7. Tích phân của một số hàm số khác 30
7.1 Tích phân hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối 30
7.2 Tích phân nhiều công thức 31
7.3 Tích phân hàm số chẵn, lẻ 31
8. Một số bài toán tích phân khác 33
B. LỜI GIẢI THAM KHẢO 37
1. Tích phân cơ bản 37
1.1 Áp dụng TÍNH CHẤT để giải 37
1.2 Áp dụng bảng công thức cơ bản 39
2. Tích phân HÀM HỮU TỶ 42
3. Giải tích phân bằng phương pháp VI PHÂN 45
4. Giải tích phân bằng phương pháp ĐỔI BIẾN SỐ 47
4.1. Hàm số tường minh 47
4.1.1. Hàm số chứa căn thức 47
4.1.2. Hàm số chứa hàm lượng giác 53
4.1.3. Hàm số chứa hàm số mũ, logarit 55
4.1.4. Hàm số hữu tỷ, đa thức 57
4.2. Hàm số không tường minh (hàm ẩn) 59
5. Tích phân TỪNG PHẦN 67
5.1 Hàm số tường minh 67
5.2 Hàm số không tường minh (hàm ẩn) 72
6. Kết hợp nhiều phương pháp để giải toán 87
7. Tích phân của một số hàm số khác 90
7.1 Tích phân hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối 90
7.2. Tích phân nhiều công thức 94
7.3 Tích phân hàm số chẵn, lẻ 94
8. Một số bài toán tích phân khác 99


Phần A. CÂU HỎI
Dạng 1. Tích phân cơ bản
Dạng 1.1 Áp dụng TÍNH CHẤT để giải
/Câu 1. (Mã 103 - BGD - 2019)Biết và , khi đó bằng
A.. B.. C.. D..
Câu 2. (Mã 102 - BGD - 2019)Biết tích phân và . Khi đó bằng
A.. B.. C.. D..
Câu 3. (Mã đề 104 - BGD - 2019)Biết và , khi đó bằng
A.. B.. C.. D..
Câu 4. (Mã đề 101 - BGD - 2019)Biết và , khi đó bằng
A.. B.. C.. D..
Câu 5. (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019)Cho và , khi bằng
A. B. C. D.

Câu 6. (THPT BA ĐÌNH NĂM 2018-2019 LẦN 02)Khẳng định nào trong các khẳng định sau đúng với mọi hàm , liên tục trên và , là các số bất kỳ thuộc ?
A.. B..
C.. D..
Câu 7. (THPT CẨM GIÀNG 2 NĂM 2018-2019)Cho , . Tính .
A.. B.. C.. D..
Câu 8. (THPT CÙ HUY CẬN NĂM 2018-2019 LẦN 01)Cho và , khi đó bằng
A.. B.. C.. D..
Câu 9. (THPT - YÊN ĐỊNH THANH HÓA 2018 2019- LẦN 2)Cho dx; dx. Tính dx
A.1. B.4. C.6. D.5.
Câu 10. (THPT
 
Gửi ý kiến