Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Kiểm Tra 1 tiết (Mũ-Loga)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Ngọc Thanh
Ngày gửi: 22h:47' 18-01-2017
Dung lượng: 59.9 KB
Số lượt tải: 152
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên :………………………………………………….Lớp :………

Câu 1: Rút gọn A = với ta được
A. a – b B. b – a C. D. 
Câu 2: Tìm khẳng định sai
A. Tập xác định của hàm số y = x-2 là R B. Tập xác định của hàm số y = là (0;+
C. Tập xác định của hàm số y = là (0;+ D. Tập xác định của hàm số y =(1 – x)-3 là R{1}
Câu 3: Các điểm trên đồ thị hàm số y = ln( 4x – 1) mà tiếp tuyến tại điểm đó song song với đường thẳng y = x là:
A. (1 ; ln3) B. ( ; ln4) C. ( ; 0) D. ( ; ln2)
Câu 4: Cho = a – 3. Tính bằng
A. a – B. C. 1 + D. 1 – 
Câu 5: Trên đồ thị (C) của hàm số y = lấy điểm Mo có hoành độ xo = 1. Tiếp tuyến của (C) tại điểm Mo có phương trình
A. y = –x + + 1 B. y = x – + 1 C. y = x + 1 D. y =x – + 1
Câu 6: Mệnh đề nào sai
A. B. 
C. D. 
Câu 7: Đơn giản biểu thức A = và ab) ta được :
A. B. C. D. 
Câu 8: Cho hàm số y = (x – 1)e3x. Các điểm cực trị của hàm số là:
A. Điểm cực tiểu x = B. Điểm cực tiểu x = 
C. Điểm cực đại x = D. Điểm cực đại x = 
Câu 9: Hàm số y = có đạo hàm y’ là
A. B. C. D. 
Câu 10: Cho y = ln. Hệ thức giữa y và y’ không phụ thuộc vào x là:
A. y’ + ey = 0 B. y’ – 4ey = 0 C. y.y’ – 2 = 0 D. y’ – 2y = 1
Câu 11: Một người gởi 40 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép 6 tháng với lãi suất 3,42%. Giả sử lãi suất không thay đổi. Số tiền người đó thu được cả vốn lẫn lãi sau 3 năm khoảng
A. 48,8 triệu B. 48,7 triệu C. 48,6 triệu D. 48,9 triệu
Câu 12: Một người gởi 20 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép 1 năm với lãi suất 7, 25% một năm. Giả sử lãi suất không thay đổi. Số tiền người đó thu được cả vốn lẫn lãi sau 3 năm khoảng
A. 24,5 triệu B. 24,6 triệu C. 24,4 triệu D. 24,8 triệuCâu 13: Hàm số y = có tập xác định là
A. R {} B. R C. (0 ;+) D. ( ; +)
Câu 14: Khi viết 21000 trong hệ thập phân ta được một số có bao nhiêu chữ số
A. 302 B. 300 C. 301 D. 303
Câu 15: Cho hàm số y = f(x) = , ta có f ’() bằng
A. B. C. D. 
Câu 16: Cho hàm số y =f(x) = . Đạo hàm tại điểm x = 1, f’(1) bằng
A. –e B. e C. 3e D. e2
Câu 17: Hàm số y = có tập xác định là :
A. (–1; 1) B. R { –1; 1} C. (1 ; +) D. R
Câu 18: Cho 9x + 9 –x = 14. Khi đó biểu thức P = có giá trị bằng:
A. 3 B. C. –3 D. 
Câu 19: Đạo hàm của hàm số y = là
A. B. C. D. 
Câu 20: Cho . Tính bằng
A. B. C. D. 

-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓