Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KIỂM TRA 1 TIẾT SINH 7 KÌ 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Ngọc Tuyển
Ngày gửi: 22h:45' 14-03-2019
Dung lượng: 33.2 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TH&THCS CAM HIẾU KIỂM TRA 1 TIẾT
HỌ VÀ TÊN:................................... MÔN: SINH 7
LỚP: 7..... Thời gian: 45 phút

Điểm

Lời phê của giáo viên

: ĐỀ 1:
Câu 1: (3 đ) Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn?
Câu 2: (2 đ) Tại sao Dơi, Cá Voi được xếp vào lớp Thú?
Câu 3: (3 đ) Vì sao nói Linh trưởng là bộ thú tiến hóa nhất trong giới động vật có xương sống? Trình bày đặc điểm chung của lớp Thú ?
Câu 4: (2 điểm) Giữa động vật hằng nhiệt và động vật biến nhiệt loài nào ưu việt hơn? Giải thích.
BÀI LÀM
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TRƯỜNG TH&THCS CAM HIẾU KIỂM TRA 1 TIẾT
HỌ VÀ TÊN:................................... MÔN: SINH 7
LỚP: 7..... Thời gian: 45 phút

Điểm

Lời phê của giáo viên

: ĐỀ 2:
Câu 1: (3 đ )Vì sao nói Linh trưởng là bộ thú tiến hóa nhất trong giới động vật có xương sống? Trình bày đặc điểm chung của lớp Thú ?
Câu 2:( 2 đ) Giữa động vật hằng nhiệt và động vật biến nhiệt loài nào ưu việt hơn? Giải thích.
Câu 3:(3 đ)Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn?
Câu 4: (2 đ) Tại sao Dơi, Cá Voi được xếp vào lớp Thú?
BÀI LÀM
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày soạn: 13.3.2019
Ngày dạy: 22.3.2019
Tiết 56:KIỂM TRA 1 TIẾT

I. MỤC TIÊU KIỂM TRA:
1.Kiến thức:
Chủ đề 1: Lớp Chim.
1.1- Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của chim thích nghi với đời sống bay lượn.
Chủ đề 2: Lớp Thú.
2.1- Giải thích được tại sao Dơi, Cá Voi được xếp vào lớp Thú.
2.2- Giải thích được vì sao Linh trưởng là lớp thú tiến hóa nhất trong giới động vật có xương sống?Trình bày đặc điểm chung của lớp Thú .
Chủ đề 3: Vận dụng kiến thức.
3.1- Giữa động vật hằng nhiệt và động vật biến nhiệt loài nào ưu việt hơn? Giải thích.
Kĩ năng:
Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra
Hệ thống các kiến thức đã học có logich.
Biết vận dụng kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi kiểm tra.
Thái độ:
Giáo dục ý thức tự giác trong khi làm bài kiểm tra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 100% Tự luận
III. LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

Chủ đề

Nhận biết


Thông hiểu

Vận dụng
Vận dụng cao

Chủ đề 1:Lớp Chim
 1.1
Số câu:1câu
Số điểm 3đ= 30%.
Số câu:1câu
Số điểm 3đ=30%.
Chủ đề 2:Lớp Thú

2.1
2.2


Số câu:2câu
Số điểm5đ =50%

Số câu:1câu
Sốđiểm2đ=20%.
Số câu:1câu
Số điểm 3đ=30%.


Chủ đề 3:Vận dụng
3.1

Số câu:1câu
Số điểm2đ =20%Số câu:1câu
Sốđiểm2đ=20%

Tổng số câu: 4
100% =10 điểm

Số câu:1câu
Số điểm 3đ=30%.
Số câu:1câu
Sốđiểm2đ=20%.
Số câu:1câu
Số điểm 3đ=30%.
Số câu:1câu
Sốđiểm2đ=20%.

Đề kiểm tra: ĐỀ 1:
Câu 1: (3 đ) Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn?
Câu 2: (2 đ) Tại sao Dơi, Cá Voi được xếp vào lớp Thú?
Câu 3: (3 đ) Vì sao nói Linh trưởng là bộ thú tiến hóa nhất trong giới động vật có xương sống? Trình bày đặc điểm chung của lớp Thú ?
Câu 4: (2 điểm) Giữa động vật hằng nhiệt và động vật biến nhiệt loài nào ưu việt hơn? Giải thích.
ĐỀ 2:
Câu 1: (3 đ )Vì sao nói Linh trưởng là bộ thú tiến hóa nhất trong giới động vật có xương sống? Trình bày đặc điểm chung của lớp Thú ?
Câu 2:( 2 đ)Giữa động vật hằng nhiệt và động vật biến nhiệt loài nào ưu việt hơn
 
Gửi ý kiến