Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiem tra 1 tiet tin 8 hoc ki II

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thảo Nguyên
Ngày gửi: 15h:16' 11-03-2013
Dung lượng: 90.5 KB
Số lượt tải: 701
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 10/ 3/ 2013
Ngày giảng: 13/ 3/ 2013 -T3
8A: 29..…………………….
Tiết 57:
Kiểm tra viết 1 tiết


I. Mục đích, yêu cầu:
+ Phạm vi kiến thức: từ bài 7 đến bài thực hành 6: Câu lệnh lặp, phần mềm Geogebra
+ Yêu cầu cần đạt: nắm được cấu trúc câu lệnh lặp với số lần biết trước và chưa biết trước
II. Mục tiêu, hình thức :
Mục tiêu:
+ KT: Đánh giá kết quả học tập của HS trong từ bài 7 đến bài thực hành 6: sử dụng câu lệnh lặp trong lập trình.
+ KN: Nhận biết các mẫu câu lệnh, phân biệt câu lệnh lặp với số lần biết trước và số lần chưa biết trước.
+ Tlàm bài nghiêm túc
b. Hình thức: kiểm tra viết trắc nghiệm và tự luận

* trình :
:
GV Phát đề
HS làm bài
GV thu bài nhận xét
III. Ma trân đề:

Mức độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL
Câu lệnh lặp
Nhận biết được cấu trúc lệnh lặp

Hiểu ý nghĩa, tác dụng của lệnh lặp
Biết diễn giải thuật toán với lệnh lặp
Xác định được kết quả sau đoạn chương trình
Biết lập trình với thuật toán cho trước với lệnh lặp2;4;5


1;3;
9
6;7;8;
10
10


1,5

1
3
1,5
3
10


Tổng
3

3

4

101,5

4

4,5
10


IV. ĐỀ BÀI:
A. Trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng
Câu 1: Câu lệnh Gotoxy (Wherex, 10) đưa con trỏ đền vị trí nào trên màn hình kết quả
A. Cột 10 hàng hiện tại; B. Hàng 10 cột hiện tại
C. Cột hiện tại, hang hiện tại. D. Cột 10 hàng 10
Câu 2: Lệnh lặp nào sau đây là đúng?
For = to do ;
For := to do ;
For := to do ;
For : to do ;
Câu 3: Câu lệnh pascal nào sau đây là hợp lệ?
For i:=100 to 1 do writeln(‘A’); B. For i:=1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);
C. For i= 1 to 10 do writeln(‘A’); D. For i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);
Câu 4: Lệnh lặp while ..do số vòng lặp là:
A. Biết trước số lần lặp B. Chưa biết trước số lần lặp
C. Không thực hiện vòng lặp nào D. Lặp vô hạn lần
Câu 5: Câu lệnh lặp while…do có dạng đúng là:
A. While <điều kiện> do ; B. While <điều kiện> do;
C. While do <điều kiện>; D. While <điều kiện>, do ;

Câu 6: Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :
s:=0;
for i:=1 to 5 do s := s+i;
writeln(s);
Kết quả in lên màn hình là của s là :
A.11 B. 55 C. 101 D.15
Câu 7:Chương trình pascal sau sẽ in ra màn hình nội dung gì?
Var i: integer;
Begin
For i:=1 to 10 do writeln(‘Day la lan lap thu’ ,i);
Readln;
Avatar

Thank nhiu nha, minh thay phu hop voi hs minh va chuan ktkn

 
Gửi ý kiến