Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Toàn
Ngày gửi: 20h:53' 24-10-2018
Dung lượng: 102.5 KB
Số lượt tải: 420
Số lượt thích: 1 người (nguyễn nguyên anh)
Họ và tên: ………………………………………… KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp: 8 Môn: ĐỊA LÍ
Điểm
Lời nhận xét giáo viên

ĐỀ RA:
I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm )
Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Phần đất liền châu Á không tiếp giáp đại dương nào sau đây?
A. Thái Bình Dương. B. Bắc Băng Dương.
C. Đại Tây Dương. D. Ấn Độ Dương.
Câu 2. Chủng tộc Môn-gô-lô-it phân bố chủ yếu ở các khu vực nào sau đây?
A. Bắc Á, Đông Á, Nam Á. B. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á.
C. Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á. D. Nam Á, Trung Á, Đông Nam Á.
Câu 3. Điểm cực Nam phần đất liền châu Á nằm trên vĩ độ địa lí nào sau đây?
A. 0016’B. B. 1016’B C. 2016’B. D.3016’B
Câu 4. Chọn một trong các phương án sau đây để điền vào chỗ….. sao cho hợp lí.
Châu Á kéo dài từ …….. đến vùng Xích đạo, tiếp giáp với 2 châu lục và ba đại dương rộng lớn.
A. vùng cực Nam B. vòng cực Nam
C. vùng cực Bắc D. vòng cực Bắc
Câu 5. Ở Đông Nam Á vào mùa đông gió thổi theo hướng chính nào sau đây?
A. Tây Bắc. B. Tây Nam. C. Đông Nam. D. Đông Bắc.
Câu 6. Chọn một trong các phương án sau đây để điền vào chỗ….. sao cho hợp lí.
Các chủng tộc tuy khác nhau về……. nhưng đều có quyền và khả năng như nhau trong mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội.
A. hình thái B. hình dáng C. cấu tạo D. hình thể
Câu 7. Ý nào sau đây không phải là vai trò tích cực của tôn giáo?
A. Tính hướng thiện. B. Tôn trọng lẫn nhau.
C. Tránh làm điều ác. D. Mê tín dị đoan.
Câu 8. Châu lục có số dân đông nhất thế giới là
A. châu Âu. B. châu Phi. C. châu Á. D. châu Mĩ.
Câu 9. Việt Nam thuộc khí hậu nào sau đây?
A. Nhiệt đới gió mùa. B. Cận nhiệt lục địa.
C. Cận nhiệt gió mùa. D. Nhiệt đới khô.
Câu 10. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm dân cư - xã hội châu Á?
A. Đông dân nhất thế giới. B. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc . C. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn. D. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên thấp nhất.
Câu 11. Dân cư châu Á phân bố tập trung chủ yếu ở khu vực nào sau đây?
A. Khí hậu gió mùa. B. Khí hậu lục địa
C. Khí hậu cực và cận cực. D. Khí hậu địa trung hải.
Câu 12. Khí hậu châu Á chia thành nhiều đới là do nguyên nhân nào sau đây?
A. Lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ độ. B. Địa hình bị chia cắt phức tạp.
C. Tiếp giáp với 3 đại dương. D. Lãnh thổ rất rộng.


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1. ( 2,0 điểm)
So sánh kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa.
Câu 2. (2,0 điểm)
Trình bày đặc điểm sông ngòi châu Á.
Câu 3. ( 3,0 điểm)
Trình bày địa điểm và thời điểm ra đời của bốn tôn giáo lớn ở châu Á.
BÀI LÀM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên: ………………………………………… KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp: 8 Môn: ĐỊA LÍ
Điểm
Lời nhận xét giáo viên

ĐỀ RA:
I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm )
Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Điểm cực Nam phần đất liền châu Á nằm trên vĩ độ địa lí nào sau đây?
A. 3016’B. B. 2016’B C. 1016’B. D. 0016’B
Câu 2. Chọn một trong các phương án sau đây để điền vào chỗ….. sao cho hợp lí.
Châu Á kéo dài từ …….. đến vùng Xích đạo, tiếp giáp với 2 châu lục và ba đại dương rộng lớn.
A. vùng cực Nam B. vùng cực Bắc
 
Gửi ý kiến