Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Diệp Anh
Ngày gửi: 16h:40' 21-07-2019
Dung lượng: 25.3 KB
Số lượt tải: 118
Số lượt thích: 1 người (Trân Lê Duyên Linh)
SPECIFICATION FOR THE PROGRESS TEST No1.
TIẾNG ANH 6
THEMES / TOPICS

CONTENT
KNOWLEDGE
UNDERSTANDING
APPLICATION
HIGH APPLICATION

Greetings

At school

At home
LISTENING

Listen for general or specific information about school or home.


- To greet each other & introduce your self
-Personal information and study English alphabet.
-To talk about your family. Ask and answer about family members, their jobs
Greetings

At school

At home
READING
-Read for general or specific information about greetings
-Read for general or specific information about school
-Read for general or specific information about home
Read for general or specific information about greetings
-Read for general or specific information about school
-Read for general or specific information about home
Greetings

At school

At home
WRITING


Write about yourself, your family or friends within 40-50 words using suggested ideas, words or picture cuesGreetings

At school

At home
LANGUAGE FOCUS
(PHONETICS
VOCABULARY
GRAMMAR
LANGUAGE FUNCTION)
- Present simple of to be (am, is, are)
- Wh-questions: How? How old? How many?
  What? Where? Who?
- Personal pronouns: I, we,  she, he, you, they
- Possessive pronouns: my, her, his, your
- Indefinite articles: a(n)
- Imperatives: come in, sit down, stand up
- This / That / These / Those
- There is … / There are…

- Names of household objects: living room, chair,  stereo, …
- Words describing family members:
 father,  mother, brother, sister, …
- Names of occupations: engineer, teacher, student, …
- Numbers from 1 to 100


- Identify oneself and others
- Introduce oneself and others
- Ask how people are
- Talk about someone`s age
- Ask for and give numbers
- Count to 100
- Describe family and family members
- Identify places, people and objectsTHE TEST MATRIX
Topics
CONTENT
Knowledge
Comprehension
Application
Total

Low
High
Obj
Sub
Obj
Sub
Obj
Sub
Obj
Sub


Listening
Greetings
At school and At home
8 items
2.0 points
20%
-Listen to Ba talk about his family and
tick T/F
- Listen to Ba talk about his family and choose the best answer
44
8 items
2.0 points
20%

Grammar & Vocab.
Greetings
At school and At home
12 items
3.0 points
30%
- Odd one out
- Present simple of to be (am, is, are)
- Wh-questions: How? How old? How many?
  What? Where? Who?
- Personal pronouns: I, we,  she, he, you, they
4

2
42
12 items
3.0 points
30%

Reading
Greetings
At school and At home
8 items
2.0 points
20%
Read for general or specific information about Minh’s family

Read for general or specific information about Bob’s family
44

8 items
2.0 points
20%

Writing
Greetings
At school and At home
5 items
3.0 points
30%
Make complete sentences
- Present simple of to be (am, is, are)
- Wh-questions: How? How old? How many? What? Where? Who?
Write a paragaph about yourself

4
1
5items
3.0 points
30%

Total
33 items
10 marks
100%

12 items
3.0 points
30%

14 items
3.5 points
3.5%

6 items
1.5.points
15%
1 items
2.0 point
20%
33 items
10 marks
100%


 
Gửi ý kiến