Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: toanmath
Người gửi: Thái Anh Lâm
Ngày gửi: 17h:43' 31-10-2019
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 257
Số lượt thích: 0 người

Đề 4
Câu 1: Cho A(3,1), khi đó nếu thì:
A. M(3, -1). B. M(-3, 1). C. M(1, -3). D. M (-1, 3).
Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho d: x-2y-3=0. Ảnh của d qua phép quay quanh O một góc -900 là đường thẳng nào sau đây:
A. d’: 2x - y -3=0 B. d’: 2x + y -3=0. C. d’: 2x - y +3=0 D. d’: 2x + y +3=0
Câu 3: Công thức tọa độ của phép Tịnh tiến vecto biến M(x;y) thành M’(x’;y’) là
A. B. C. D. 
Câu 4: Ảnh của điểm A(1; 2) qua phép vị tự tâm O(0,0) tỉ số k=-2 là điểm nào sau đây:
A. B(2, 4) B. B(0,0) C. C(-2,-4) D. B(-4, -2)
Câu 5: Cho đường tròn và . Tìm phép tịnh tiến vecto biến thành 
A. B. C. D. 
Câu 6: Cho N(3,1), khi đó nếu thì:
A. M(3, -1). B. M(-3, 1). C. M(1, -3). D. M (-1, 3).
Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho d: 3x-2y-6=0. Ảnh của d qua phép vị tự tâm O tỉ số k=-2 là đường thẳng nào sau đây:
A. d’: 3x-2y-12=0. B. d’: 3x-2y+3=0. C. d’: 3x-2y+12=0. D. d’: 3x-2y-3=0.
Câu 8: Cho A(3; -2). Phép tịnh tiến vecto biến điểm A thành A’. Khi đó A’ có tọa độ:
A. A’(-5, 1). B. A’(5, -1). C. A’(1, -1). D. A’(1, -3).
Câu 9: Ảnh của đường tròn qua phép vị tự tâm O tỉ số là
A. B. 

C. D. 
Câu 10: Cho hình bình hành ABCD tâm O. Phép tịnh tiến vecto biến O thành
A. Trung điểm CD. B. Trung điểm DA C. Trung điểm BC. D. Trọng tâm 
Câu 11: Đường tròn sẽ không thay đổi bán kính khi ta thực hiện phép nào sau đây:
A. Thực hiện phép đồng dạng tỉ số k=2
B. Thực hiện phép quay
C. Thực hiện phép vị tự tỉ số k=1
D. Thực hiện phép tịnh tiến
Câu 12: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho d: x+4y+2=0. Ảnh của d qua phép tịnh tiến là đường thẳng nào sau đây:
A. d’: x+4y-9=0 B. d’: x+4y+9=0 C. d’: x+4y-5=0 D. d’: x+4y+5=0
Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho M(1,3) Khi đó thì:
A. M’(-4, -4). B. M’(4, 4). C. M’(-2, 2). D. M’(2, -2).
Câu 14: Cho điểm M(x;y) thì tọa độ M’(x’;y’) là
A. B. C. D. 
Câu 15: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(1,3). Khi đó ảnh của A qua phép quay tâm O góc quay 90 độ và phép vị tự tâm O tỉ số -4 là:
A. B. C. D. 
Câu 16: Tìm ảnh của đường thẳng qua phép biến hình sau:
phép quay tâm O góc quay 90 độ là …………………
phép vị tự tâm O tỉ số -4……………………………..
………………………………………..
phép tịnh tiến vecto …………………………………
phép quay tâm O góc quay -90độ……………………………………….
Phép tịnh tiến vecto …………………………………..
Câu 17: Tìm ảnh của đường tròn qua phép biến hình sau:
phép quay tâm O góc quay 90 độ là …………………………………..
phép
 
Gửi ý kiến