Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiểm tra 11 trắc nghiệm kì 2 bài 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Tình
Ngày gửi: 09h:42' 11-03-2019
Dung lượng: 478.0 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG THPT VĨNH ĐỊNH


VẬT LÍ 11NC
Thời gian làm bài( 30 câu trắc nghiệm)
Câu 1: Hình nào sau đây biểu diễn không đúng vectơ lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường mô tử như hình dưới đây?

A. Hình1 B. Hình 2 C. Hình 3 D.Hình 4
Câu 2: Cho dòng điện cường độ 10 A chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn. Cảm ứng từ tại những điểm cách dây 5 cm có độ lớn: A. 0,5.10-6T B. 4.10-5 T C. 5.10-6T D. 2.10-5T
Câu 3: Một đoạn dây có dòng điện được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ . Để lực từ tác dụng lên dây đạt giá trị cực đại thì góc ( giữa dây dẫn và  phải bằng
A. ( = 300. B. ( = 600. C. ( = 900. D. ( = 00.
Câu 4: Độ lớn cảm ứng từ do một dòng điện thẳng dài gây ra tại một điểm
A. tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đó đến dòng điện. B. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện.
C. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện.
D. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ điểm đó đến dòng điện.
Câu 5: Tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 5A cảm ứng từ 0,4 µT. Nếu cường độ dòng điện trong dây dẫn tăng thêm 10A cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị là
A. 0,8 µT . B. 1,2 µT . C. 0,2 µT D. 1,6 µT .
Câu 6: Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B = 250.10-5T bên trong một ống dây, mà dòng điện chạy trong mỗi vòng của ống dây chỉ là 2,5 A thì số vòng quấn trên ống phải là bao nhiêu, biết ống dây dài 50cm A. 389 vòng B. 3980 vòng C. 398 vòng D. 3890 vòng
Câu 7: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố định 60 cm. Dây thứ nhất mang dòng điện 8A, dây thứ hai mang dòng điện 2A, nếu hai dòng điện cùng chiều, những điểm mà tại đó cảm ứng từ bằng không nằm trên đường thẳng:
A. trong mặt phẳng và song song với I1, I2, nằm ngoài khoảng giữa hai dòng điện cách I2 48 cm
B. song song với I1, I2 và cách I2 48 cm
C. nằm giữa hai dây dẫn, trong mặt phẳng và song song với I1, I2, cách I2 12 cm
D. song song với I1, I2 và cách I1 48cm
Câu 8: Điôt bán dẫn có cấu tạo gồm:
A. một lớp tiếp xúc p – n. B. hai lớp tiếp xúc p – n.
C. ba lớp tiếp xúc p – n. D. bốn lớp tiếp xúc p – n.
Câu 9: Tương tác từ là tương tác giữa:
A. nam châm với nam châm C.dòng điện với dòng điện
B. nam châm với dòng điện D. cả A,B và C đúng
Câu 10: Một dây dẫn rất dài được căng thẳng trừ một đoạn ở giữa dây uốn thành
một vòng tròn bán kính 1,5cm. Cho dòng điện 3A chạy trong dây dẫn biết
vòng tròn và phần dây thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng.Độ lớn cảm ứng từ tại tâm O là:
A. 1,65.10-4 T B. 8,56.10-5T C. 1,65.10-5 T D. 8,56.10-6T
Câu 11: Chất bán dẫn có các tính chất:
A. điện trở suất nhỏ ở nhiệt độ thấp, và giảm mạnh khi nhiệt tăng, tạpchất ảnh hưởng mạnh đến tính chất điện
B. điện trở suất nhỏ ở nhiệt độ thấp, và tăng khi nhiệt tăng, tạp chất không ảnh hưởng đến tính chất điện
C. điện trở suất lớn ở nhiệt độ thấp, và tăng khi nhiệt tăng, tạp chất không ảnh hưởng đến tính chất điện
D. điện trở suất lớn ở nhiệt độ thấp, và giảm mạnh khi nhiệt tăng, tạp chất ảnh hưởng mạnh đến tính chất điện
Câu 12: Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn là:
A. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống ngược chiều điện trường.
B. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống cùng chiều điện trường.
C. Dòng
 
Gửi ý kiến