Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 15'

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trnf qunh huong
Ngày gửi: 10h:58' 27-04-2019
Dung lượng: 66.0 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên :……………………….. KIỂM TRA 15` Đề : A Lớp 8/ …. MÔN TOÁN ĐẠI SỐ

A. Trắc nghiệm (1đ x 3 = 3đ)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Hình hộp chữ nhật có:
a. 6 đỉnh, 8 mặt, 12 cạnh b. 6 đỉnh, 6 mặt, 12 cạnh
c. 8 đỉnh, 6 mặt, 12 cạnh d. 8 đỉnh, 8 mặt, 12 cạnh
Câu 2: Thể tích của hình lập phương có cạnh 5cm là:
a. 15cm2 b. 125cm3 c. 15cm3 d. 10cm3
Câu 3: Số cạnh của một hình lăng trụ đứng đáy tam giác là:
a. 3 b. 6 c. 9 d. 12
B. Tự luận
Bài tập: Vẽ hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH, sau đó:
a) Viết tên các đường thẳng song song vời mp(EFGH)
b) Tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH biết AD = 3cm; AE = 4cm; AB = 7cm


Họ và tên :……………………….. KIỂM TRA 15` Đề : B Lớp 8/ …. MÔN TOÁN ĐẠI SỐ

A. Trắc nghiệm (1đ x 3 = 3đ)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Hình lăng trụ đứng đáy tứ giác có:
a. 6 đỉnh, 8 mặt, 12 cạnh b. 6 đỉnh, 6 mặt, 12 cạnh
c. 8 đỉnh, 6 mặt, 12 cạnh d. 8 đỉnh, 8 mặt, 12 cạnh
Câu 2: Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 5cm là:
a. 25cm2 b. 50cm3 c. 100cm3 d. 50cm2
Câu 3: Số cạnh của một đáy hình lăng trụ đứng đáy tam giác là:
a. 3 b. 6 c. 9 d. 12
B. Tự luận
Bài tập: Vẽ hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ, sau đó:
a) Viết tên các đường thẳng vuông góc với mp(ABCD)
b) Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ biết AD = 5cm; AB = 9cm; AM = 7cm


Họ và tên :……………………….. KIỂM TRA 15` Đề : A Lớp 8/ …. MÔN TOÁN ĐẠI SỐ

A. Trắc nghiệm (1đ x 3 = 3đ)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Hình hình lăng trụ đứng đáy tam giác có:
a. 6 đỉnh, 8 mặt, 12 cạnh b. 6 đỉnh, 6 mặt, 6 cạnh
c. 3 đỉnh, 6 mặt, cạnh d. 6 đỉnh, 5 mặt, 9 cạnh
Câu 2: Thể tích của hình lập phương có cạnh 5cm là:
a. 15cm2 b. 125cm3 c. 15cm3 d. 10cm3
Câu 3: Số cạnh của một hình lập phương là:
a. 3 b. 6 c. 9 d. 12
B. Tự luận
Bài tập: Vẽ hình lăng trụ đứng đáy tam giác ABC.DEF, sau đó:
a) Viết tên các đường thẳng song song với mp(ABC)
b) Tính diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng đáy tam giác ABC.DEF biết AB = 3cm; AC = 4cm;
và EB = 5cm


Họ và tên :……………………….. KIỂM TRA 15` Đề : B Lớp 8/ …. MÔN TOÁN ĐẠI SỐ

A. Trắc nghiệm (1đ x 3 = 3đ)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Hình lăng trụ đứng đáy ngũ giác có:
a. 10 đỉnh, 5 mặt, 15 cạnh b. 5 đỉnh, 5 mặt, 5 cạnh
c. 10 đỉnh, 7 mặt, 15 cạnh d. 5 đỉnh, 5 mặt, 10 cạnh
Câu 2: Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5cm là:
a. 25cm2 b. 50cm3 c. 100cm2 d. 50cm2
Câu 3: Số cạnh của một đáy hình lăng trụ đứng đáy tứ giác là:
a. 3 b. 6 c. 9 d. 12
B. Tự luận
Bài tập: Vẽ hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ, sau đó:
a) Viết tên các đường thẳng vuông góc với mp(BNPC)
b) Tính diện tích xung quanh của hình
 
Gửi ý kiến