Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 15'

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Khắc Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:55' 11-06-2019
Dung lượng: 140.0 KB
Số lượt tải: 82
Số lượt thích: 0 người


Câu 1: (1,0 điểm ) a. Thế nào là hình chiếu của một vật thể ?
b. Nêu vị trí của các hình chiếu trên bản Vẽ kĩ thuật ?

Câu 2: (1,5 điểm ) Cho vật thể với các hướng chiếu A, B, C vÀ các hình chiếu 1, 2, 3.
Hãy đánh dấu(x) vào Bảng 1dưới đây để chỉ rõ sự tương quan giữa các hướng chiếu với các hình chiếu. (Ghi tên gọi các hình chiếu 1, 2, 3 vÀo bảng 2)
BẢNG 1
Hướng chIếu
Hình chiếu
A
B
C

Hình chiếu bằng
Hình chiếu cạnh
Hình chiếu đứng

BẢNG 2

Hình chiếu
Tên hình chiếu

1


2


3


Câu 3 (1,5 điểm ) a. Hãy nêu trình tự đọc bản vẽ Lắp.
b.Hãy nêu quy ước vẽ ren ngoài ?

Câu 4 : (2,5 điểM )
a. Thế nào là bản vẽ chi tiết? Nêu các nội dung của bản vẽ chi tiết ?
b. Hãy so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa các trình tự đọc của bản vẽ chi tiết và bản vẽ nhà.

Câu 5: ( 3,5 điểm ) Hãy vẽ các hình chiếu đứng, bằng và cạnh của vật thể sau: ( Theo đúng kích thước trên vật thể bằng đơn vị mm)
Vật thể


Hình chiếu

Câu 1: (1,0 điểm )
a. Thế nào là bản vẽ kĩ thuật ?
b. Bản vẽ được dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật nào?
Câu 2 (1,5điểm): Cho các bản vẽ hình 1 và 2 (gồm các hình chiếu của vật thể,) em hãy đánh dấu X vào bảng1; 2 tương ứng để chỉ rõ sự tương quan giữa các khối hình với hình chiếu của chúng:

Câu 3: (1,5 điểm ) a. Hãy nêu trình tự đọc của bản vẽ chi tiết.
b. Hãy nêu quy ước vẽ ren trong ?

Câu 4 : (2,5 điểm )
a. Thế nào là bản vẽ lắp? Nêu các nội dung của bản vẽ lắp ?
b. Hãy so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa các trình tự đọc của bản vẽ lắp và bản vẽ nhà.

Câu :(5 điểm ) Hãy vẽ các hình chiếu đứng, bằng và cạnh của vật thể sau: ( Theo đúng kích thước trên vật thể bằng đơn vị mm)
Vật thể


Hình chiếu


ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM 1 TIẾT
MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 8


TT
ĐÁP ÁN ĐỀ CHẴN
ĐIỂM

Câu 1 (1,0)
a) Khi chiếu vật thể trên mặt phẳng chiếu, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu của vật thể.
b) Vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ:
- Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng.
- Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng.
0,50,25
0,25

Câu 2 (1,5)
 Hướng chiếu
Hình chiếu
A
B
C

Hình chiếu bằng

X


Hình chiếu cạnh


X

Hình chiếu đứng
X

Hình chiếu
Tên hình chiếu

1
Hình chiếu cạnh

2
Hình chiếu đứng

3
Hình chiếu bằng
0,2 5

0,2 5

0,2 50,2 5

0,2 5

0,2 5

Câu 3 (1,5)
- Khung tên, bảng kê, Hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp.
- Đường đỉnh ren và đường giới hạn ren vẽ bằng nét liền đậm.
- Đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh và vòng tròn chân ren chỉ vẽ ¾ vòng.
0,5

0,5
0,5


 
Gửi ý kiến