Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 15'

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phương Loan
Ngày gửi: 21h:23' 30-10-2019
Dung lượng: 96.0 KB
Số lượt tải: 125
Số lượt thích: 0 người
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 1
Họ và tên: ………………………………………. Lớp 9
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Đáp án
A
A
B
A
D
C
B
C
D
D
A
D
C
B
B


Câu 1. Hai điện trở R1 và R2 được mắc song song vào một hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là I = 2A và cường độ dòng điện chạy qua R2 là I2 = 0,5A. Cường độ dòng điện chạy qua R1 là:
A. I1 = 1,5A B. I1 = 1A C. I1 = 2,5A D. I1 = 3A
Câu 2. Mắc một dây dẫn vào hiệu điện thế U = 12V thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là I = 2A. Điện trở của dây dẫn là:
A. 6Ω B. 12Ω C. 2Ω D. 10Ω
Câu 3. Mắc nối tiếp điện trở R1 = 20Ω với điện trở R2 thì điện trở tương đương của mạch là 30Ω. Giá trị của R2 là:
A. 50Ω B. 10Ω C. 12Ω D. 15Ω
Câu 4. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng 5 lần thì tỉ số U/I đối với dây dẫn này là:
A. không thay đổi B. giảm 5 lần
C. có thể tăng hoặc giảm 5 lần D. tăng 5 lần
Câu 5. Hai điện trở R1 = 9Ω và R2 = 18Ω được mắc song song vào hiệu điện thế U = 36V. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?
A. Điện trở tương đương của mạch là 27Ω. B. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 và R2 là khác nhau.
C. Cường độ dòng điện chạy qua R1 là 2A. D. Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là 6A.
Câu 6. Hai điện trở R1, R2 được mắc song song với nhau, biết R1 = 2R2. Nếu cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là 4A thì cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là:
A. 2A B. 6A C. 12A D. 3A
Câu 7. Mắc ba điện trở R1 = 2Ω, R2 = 3Ω, R3 = 6Ω song song với nhau vào mạch điện U = 6V. Cường độ dòng điện qua mạch chính là
A. 12 A B. 6A C. 3A D. 1,8A
Câu 8. Hai điện trở R1 và R2 được mắc nối tiếp với nhau. Nếu cường độ dòng điện chạy qua R1 là 2A thì cường độ dòng điện qua R2 là:
A. 1A B. 3A C. 2A D. chưa đủ dữ kiện để kết luận
Câu 9. Trên điện trở R1 có ghi (20Ω – 0,6A), trên điện trở R2 có ghi (30Ω – 0,5A). Hiệu điện thế lớn nhất mà đoạn mạch R1 nối tiếp với R2 chịu được là:
A. 12V B. 15V C. 27V D. 25V
Câu 10. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng 3 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn:
A. không thay đổi. B. giảm 3 lần C. có lúc tăng, lúc giảm. D. tăng 3 lần
Câu 11. Hai điện trở R1 = 3Ω, R2 = 6Ω mắc song song với nhau, điện trở tương đương của mạch là
A. Rtđ = 2Ω B. Rtđ = 4Ω C. Rtđ = 9Ω D. Rtđ = 6Ω
Câu 12. Hai điện trở R1, R2 được mắc nối tiếp với nhau, biết R1 = 4R2. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là 16V thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là:
A. 12V. B. 96V C. 80V D. 20V
Câu 13. Gọi U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn có điện trở R, gọi I là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó. Biểu thức nào sau đây là SAI?
A.  B.  C.  D. U = IR
Câu 14. Hai điện trở R1 = 5Ω và R2 = 10Ω mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua điện trở
 
Gửi ý kiến