Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 15'

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Nhạn
Ngày gửi: 22h:06' 12-10-2020
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 101
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:………………….. Thứ ………ngày……tháng……năm……
Lớp: ………. KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN: SỐ HỌC 6
ĐIỂM
 LỜI PHÊ CỦA CÔ GIÁO

ĐỀ BÀI
Bài 1(3đ) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 34 và nhỏ hơn 123 bằng hai cách:
Cách 1: Liệt kê các phần tử
………………………………………………………………………………………………….
Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2(4đ): a)Viết tập hợp D các số tự nhiên có 3 chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị là 4.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Tính số phần tử của tập hợp D
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 3(3đ): Cho tập hợp K = { 5 ; 6; 7; 8 }
Viết các tập hợp con của K sao cho các phần tử của nó phải có ít nhất một số lẻ , một số chẵn.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên:………………….. Thứ ………ngày……tháng……năm……
Lớp: ………. KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN: ĐẠI SỐ 9
ĐIỂM
 LỜI PHÊ CỦA CÔ GIÁO

ĐỀ1 :
Bài 1(3đ) :Tìm điều kiện của x để các căn thức sau có nghĩa:

1−2x
b
21
3x − 6

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2(4đ) : Rút gọn biểu thức :

3
2
2

…………………………………………………………………………………………...

49
5
3
1
5


…………………………………………………………………………………………

𝑥
2−
𝑦
2
𝑥 + 𝑦 .
𝑥−𝑦
( với x > y > 0 )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Bài 3 (3đ): Giải phương trình:

𝑥
2−16
𝑥−4=3
𝑥+4 −8
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên:………………….. Thứ ………ngày……tháng……năm……
Lớp: ………. KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN: ĐẠI SỐ 9
ĐIỂM
 LỜI PHÊ CỦA CÔ GIÁO

ĐỀ2 :
Bài 1(3đ) :Tìm điều kiện của x để các căn thức sau có nghĩa:
𝑎
4−2x b)
5
x −2

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2(4đ) : Rút gọn biểu thức :
𝑎(3
10
2

………………………………………………………………………………………….𝑏
105
44
88
35.
8
27 =

…………………………………………………………………………………………

7
𝑎−3 .
𝑎
2−6𝑎+9 ( 𝑎−3
28

( với a>3 )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 3 (3đ) Giải phương trình:

𝑥−1.
𝑥 + 1
𝑥 − 1=6
𝑥+1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 
Gửi ý kiến