Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 15'

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Huấn
Ngày gửi: 17h:03' 27-11-2021
Dung lượng: 17.8 KB
Số lượt tải: 116
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Văn Huấn)
TEST 1
1.The train(leave)___________at 6 o`clock tommorrow morning.
2.Don`t worry. I (go)_________fishing with you next Saturday morning.
3.I (be)_________ happy if I(pass)_______my exam.
4.John(not be)_________ free tommorrow morning but he(see)________ me on Sunday.
5.You(stop)_________smoking if the doctor(ask)_______ you to stop.
6.He(be)______happy when he (receive)________his father`s letter
7. She stopped(smoke)_______two months ago.
8.The students are bored_____ learning to music.
9. You should try to eat less____you should get more exercise.
10.My mother(say)_____that she (buy)___________ me a new dress.
11. They(not improve)________ the bus service yet.
12.I(hear)____ the good news from Mary a few minutes ago.
13.I have_____wanted to travel aboard(already/always/ ever/ yet).
14.We have______been to Canada so we are going to USA this summer.(yet/always/already/ever).
15. you (visit)________the PC Tower when you stayed in Spain.
16. Prices(go)_____________up. Everything is more expensive nowadays.
17. I (not/see)______________Paul today, but I (see)__________him last Monday.
18. The baby`s hungry. He hasn`t (eaten) ______anything______the morning.
19. My mother often picks me______________from the school.
20. Peter _________to Canada for a holiday last week.
 
Gửi ý kiến