Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 15'

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phạm văn út
Ngày gửi: 09h:13' 19-03-2022
Dung lượng: 38.8 KB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:…………………………
Lớp: 11A1
KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN: HOÁ HỌC
ĐIỂM

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

đ/a
Câu 1: Propan tham gia những phản ứng nào trong các phản ứng dưới đây?
1. Phản ứng cháy 2. Phản ứng phân huỷ 3. Phản ứng thế
4. Phản ứng cracking 5. Phản ứng cộng 6. Phản ứng trùng hợp
7. Phản ứng đềhiđro hoá
A. Tham gia phản ứng 1, 2, 3, 5, 7 B. Tham gia phản ứng 1, 3, 5, 7
C. Tham gia phản ứng 1, 2, 3, 4, 7 D. Tham gia phản ứng 1, 2, 3, 7
Câu 2: Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của hiđrocacbon?
A. CnH2n+2 B. CnH2n+2-2k C. CnH2n-6 D. CnH2n-2
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 3 hiđrocacbon K, L, M với số mol như nhau thu được cùng một lượng CO2; Tỉ lệ số mol H2O và CO2 sinh ra tương ứng lần lượt là 0,5:1:1,5. Công thức phân tử của K, L, M theo thứ tự là:
A. C3H8, C3H4, C2H4 B. C3H4, C3H6, C3H8 C. C2H2, C2H4, C2H6 D. C2H4, C2H6, C2H2
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn hai hiđrocacbon X,Y thuộc dãy đồng đẳng liên tiếp nhau thu được 0,5 mol CO2và 0,3 molH2O, CTPT của X,Y lần lượt là:
A. C3H4, C4H6 B. C2H2, C3H4 C. C2H6, C3H8 D. C2H4, C3H6
Câu 5:Ankin C4H6 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?
A. 3 B. 4 C. 2 D. 5
Câu 6:Khi clo hóa một ankan thu được hỗn hợp 4 sản phẩm monoclo. Tên của ankan ban đầu là:
A. Butan B. 2,2-đimetylpropan C. Pentan D. 2-metylbutan
Câu 7:: Anken X có tỉ khối so với hiđrô bằng 28. Công thức phân tử của X là:
A. C5H12 B. C4H8 C. C5H10 D. C4H10
Câu 8:Để phân biệt giữa etilen và axetilen, người ta dùng thuốc thử ?
A. dung dịch KMnO4 B. dung dịch Brom
C. dung dịch AgNO3/NH3 D. dung dịch HCl
Câu 9:Anken có mấy loại đồng phân cấu tạo?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 10:But-1-en tác dụng với HBr tạo ra sản phẩm chính là
A. 1-clobuten B. 2-clobuten C. 1-clobutan D. 2-clobutan
Câu 11: Hỗn hợp nào sau đây không làm nhạt màu dung dịch Br2?     
A. C2H4, SO2, CO2     B. CH4, SO2, H2S     C. H2, C2H6, CO2     D. CO2, C2H4, H2
Câu 12: Khi cho butadien tác dụng với HCl (tỉ lệ mol 1:2) tạo ra sản phẩm chính có công thức cấu tạo là:
A. CH2Cl-CH2-CHCl-CH3 B. CH2Cl-CHCl-CH2-CH3
C. CH3-CHCl-CHCl-CH3 D. CH2Cl-CH2-CH2–CH2Cl
Câu 13: Cho phản ứng hóa học: CH≡CH + H2 X. Tên gọi của X là?
A. Etan B. Eten C. Axetilen D. Etin
Câu 14: Dẫn xuất monoclo của một ankan X có phân tử khối là 78,5. X có công thức phân tử
A. C6H14 B. C4H10 C. C5H12 D. C3H8
Câu 15: Phản ứng hóa học đặc trưng của hiđrocacbon không no là?
A. Phản ứng tách B. Phản ứng cộng C. Phản ứng thế D. Phản ứng trùng hợp
Câu 16:Hợp chất hữu cơ sau CH3-C(CH3)=CH-CH3 có tên gọi thay thế là
A. 2-metyl but-2-en B. 3-metyl but-2-en C. Pent-2-en D. Pent-2-in
Câu 17:Cho các chất sau đây: CH2=CH2, CH≡CH
 
Gửi ý kiến