Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KIỂM TRA 15 HIDRO - NƯỚC

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Nhật Minh
Ngày gửi: 22h:57' 02-03-2019
Dung lượng: 58.6 KB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
TRUNG TÂM GIA SƯ

ĐỀ CHÍNH THỨC
( Đề thi có 04 trang )ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN II NĂM HỌC 2018-2019
MÔN : HÓA HỌC – LỚP 8 – CHƯƠNG 5
Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian phát đề).


Họ và tên học sinh:……………………………………….
Lớp:………………………………………………………….

Câu 1. Axit là chất làm cho quỳ tím chuyển sang màu:
A. Xanh B. Đỏ C. Tím D. Không xác định
Câu 2. Chất nào dưới đây có thể dùng đểđiều chếđược hiđrô khi cho tác dụng với dung dịch HCl
A. Cu B. Ag C. H2O D. Zn
Câu 3. Dãy chất nào dưới đây gồm các axit có oxi:
A. HCl,H2S,HNO3 B. H2SO4,HNO3,H3PO4
C. HCl,H2SO4,HNO3 D. H2S,HNO3,H2SO4 Câu 4. Dãy chất nào sau đây gồm các bazơ tan trong nước:
A. Cu(OH)2,NaOH,FeCl3 B. NaOH,HCl,K2O
C. KOH,NaOH,Ba(OH)2 D. KCl,Fe(OH)3,Ba(OH)2
Câu 5. Dãy chất nào tác dụng với nước:
SO3,CaO,P2O5 B. Na2O,CuO,P2O5 C. Al2O3,SO3,CaO D. CuO,Al2O3,Na2O
Câu 6.Trong các phản ứng sau đây :
1, H2 + CuO Cu + H2O 2, CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
3, Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 4, 4P + 5O2 2P2O5.
Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng là:
A. 4 là phản ứng hóa hợp; 1,3 là phản ứng thế. B. 3 là phản ứng, 1, 4 là phẩn ứng thế.
C. 1, 2, 3 là phản ứng thế, 4 là phản ứng hóa hợp. D. 1 là phản ứng hóa hợp, 2, 3, 4 là phản ứng thế.
Câu7. Để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm, ta có thể dùng kim loại nhôm tác dụng với:
A. CuSO4 hoặcHCl loãng B. H2SO4 loãng hoặc HCl loãng
C. Fe2O3hoặcCuO D. KClO3 hoặc KMnO4
Câu 8.Trong những phương trình hóa học sau, phương trình nào xảy ra phản ứng thế?
A. O2 + 2H2 2H2O B. H2O + CaO Ca(OH)2
C. 2KClO3 2KCl+ 3O2 ↑ D. Mg + CuSO4→ MgSO4 + Cu
Câu 9. Chọn câu đúng
A. Phương trình hóa học: 2Fe + 3Cl2( 2FeCl3 thuộc loại phản ứng phân hủy
B. Phương trình hóa học: 2H2O ( 2H2↑ + O2↑ thuộc loại phản ứng hóa hợp
C. Phương trình hóa học: CuSO4 + Fe ( FeSO4 + Cuthuộc loại phản ứng thế
D. Phương trình hóa học: Fe + H2SO4( FeSO4 + H2↑thuộc loại phản ứng hóa hợp

Câu 10. Cho các chất sau chất nào không tác dụng được với nước:
A. Al B. CaO C. K D.SO3

Câu 11.Loại chất làm quì tím chuyển màu xanh là:
A. oxit B. axit C. bazơ D. muối
Câu 12. Có các phản ứng hóa học sau:
1. CaCO3 CaO + CO2 2. 4P + 5O2 2P2O5
3. CaO + H2O Ca(OH)2 4. Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2
5. Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2 6. Fe + CuCl2 FeCl2 + Cu
Số các phản ứng thế là :
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 13. Dãy oxit nào có tất cả các oxit đều tác dụng được với nước.
A. SO3, CaO, CuO, Fe2O3B. SO3, Na2O, CaO, P2O5
C. ZnO, CO2, SiO2, PbO D. SO2, Al2O3, HgO, K2O
Câu 14. Dãy chỉ gồm các oxit axit là:
A. CO, CO2, MnO2, Al2O3, P2O5 B. CO2, SO2, MnO, Al2O3, P2O5
C. FeO, Mn2O7, SiO2, CaO, Fe2O3 D. Na2O, BaO, H2O, H2O2, ZnO

Câu 15. Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng thế?
A. 2 KClO3 2 KCl + 3 O2 B. SO3 + H2O H2SO4
C. Fe2O3 + 6 HCl 2 FeCl3 + H2O D. Fe3O4 + 4
 
Gửi ý kiến