Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 15'

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đức Thiện
Ngày gửi: 21h:59' 25-09-2020
Dung lượng: 92.0 KB
Số lượt tải: 497
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TÂN LONG Thứ … ngày … tháng 9 năm 2020
Họ và tên: ......................................... BÀI KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN
Lớp 6..... Môn: SỐ HỌC 6
Thời gian: 15 phút (Không kể thời gian giao đề)

Điểm Lời phê của cô giáoĐỀ BÀI
Bài 1 (2,0 điểm)
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng (Đ), khẳng định nào sai (S)?
a) 14∈ N c) Có số b thuộc N mà không thuộc N*

b) 0 ∈ N* d) Có số a thuộc N* mà không thuộc N
Bài 2 (5,0điểm )
Viết các tập hợp sau rồi tìm số các phần tử của mỗi tập hợp đó:
Tập hợp A các số tự nhiên x không vượt quá 3
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 3 < 5
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Tập hợp C các số tự nhiên x sao cho x+5 =1
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Bài 3 (3điểm )
Cho ba tập hợp A= (15;9( ; N = (0;1;2;3...( và N* = (1;2;3...(
Điền ký hiệu ( , ( hoặc ( vào ô vuông cho đúng :
a) 15 N* ; (15( N

b) 9 N ; (9( N *

c) (15;9( N* ; N* N

TRƯỜNG THCS TÂN LONG Thứ … ngày … tháng 9 năm 2020
Họ và tên: ......................................... BÀI KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN
Lớp 6..... Môn: SỐ HỌC 6
Thời gian: 15 phút (Không kể thời gian giao đề)

Điểm Lời phê của cô giáo


ĐỀ BÀI
I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng in hoa trước câu trả lời đúng ( từ câu 1 đến câu 6):
Câu 1. Viết tập hợp Q các số tự nhiên lớn hơn 7 và không vượt quá 13
Q= (8;9;10;11;12( B. Q= ((
C . Q= (7;8;9;10;11;12;13( D . Q= ( (
Câu2 : cho tập hợp E = (0(
A. tập hợp E không phải là tập hợp B. tập hợp E có 1 phần tử
C . tập hợp E tập hợp rỗng D . tập hợp E không có phần tử nào
Câu 3: cho hai tập hợp M= (8;9;10;11;12( ;N= (8;9;10;......21;22(.Quan hệ của M và N là
A. M=N B. M N C . N M D . M N
Câu4: Số phần tử của tập hợp H = (14;15;16;....37( là
A. có 4 phần tử B. B. có 37 phần tử C . có 23 phần tử D . có 24 phần tử
Câu 5. Kết quả của phép tính 27.29 +27.71
A. 53 B. 270 C . 2700 D . 1917
Câu 6: Tập hợp F các số tự nhiên chẵn lớn hơn 12 nhỏ hơn 26 có số phần tử là
A. 2 B. 4 C . 6 D . 8
II.TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 7: (4 điểm) Cho các tập hợp sau: Tập hợp N các số tự nhiên
tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 11; và tập hợp B =(7;8;9(
viết tập hợp A bằng hai cách
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
b)dùng kí hiệu để thể hiện quan hệ của mỗi tập hợp trên với nhau
………………………………………………………………………………………………….
c) Điền ký hiệu ( ; (; ( hoặc “=” vào ô vuông cho đúng :
10 B ; 10 A; (9;7( A ; (9;8;7( B
Câu 8: (3 điểm) Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể )
a) 76+2020+24.............................................................................................................................
b)
 
Gửi ý kiến