Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiểm tra 15 lần 2 hk1 lớp 12

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Bá Chi
Ngày gửi: 20h:19' 13-12-2017
Dung lượng: 19.0 KB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra 15 phút-lần 2-năm học 2017- 2018
Môn: LỊCH SỬ
họ và tên: -lớp:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A

B

C

D

(Đánh dấu X vào các ô tương ứng với đáp án đã chọn)

Câu 1.Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là một mốc quan trọng trên con đường phát triển của phong trào công nhân?
A.Vì đã ngăn cản được tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân và thủy thủ Trung quốc
B. Đánh dấu tư tưởng Cách mạng tháng Mười mới được giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu
C.Vì sau cuộc bãi công của công nhân Ba Son có rất nhiều cuộc bãi công của công nhân Chợ Lớn, Nam Định, Hà Nội…tổng bãi công
D. Đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta từ đây bước vào đấu tranh tự giác
Câu 2.Ngành nào được pháp đầu tư nhiều nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai ?
A. Công nghiệp B. Giao thông vận tải
C. Nông nghiệp D. Tài chính ngân hàng
Câu 3. Cho biết đặc điểm của phong trào công nhân giai đoạn 1919-1925?
A. Phong trào thể hiện ý thức chính trị.
B. Phong trào thể hiện ý thức về quyền lợi kinh tế.
C.Phong trào chủ yếu đòi quyền lợi chính trị và kinh tế có ý thức.
D. Phong trào chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế nên còn mang tính tự phát
Câu 4.Mục tiêu của tồ chức Việt Nam quốc dân đảng là gì?
A. Đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ phong kiến.
B. Đánh đuổi Pháp, giành lại độc lập dân tộc.
C. Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền
D. Đánh đổ giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, lập nên nước Việt Nam độc lập
Câu 5.Năm 1929 ba tổ chức cộng sản lần lượt ra đời theo thứ tự?
A. Đông Dương cộng sản liên đoàn, Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng.
B. An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn.
C. Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn, An Nam cộng sản đảng.
D. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn..
Câu 6.Tại hội nghị 11/1939, Ban chấp hành trung ương Đảng đã xác định mục tiêu trước mắt của cách mạng Đông Dương là gì
A. Đánh đổ đế quốc Pháp, đòi tự do, cơm áo, và hòa bình.
B. Đánh đổ đế quốc và phong kiến, thực hiện quyền làm chủ cho người lao động
C. Đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương
D. Đánh đổ đế quốc Pháp và bọn phát xít Nhật.
Câu 7. Căn cứ vào đâu để khẳng định Cương lĩnh chính trị đẩu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là đúng đắn và sáng tạo?
A. Cương lĩnh đã vạch ra vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam
B. Cương lĩnh đã thể hiện rõ tính độc lập dân tộc và tự do của dân tộc Việt Nam.
C. Cương lĩnh khẳng định cách mạng Việt Nam là bộ phận quan trọng của cách mạng thế giới.
D.Cương lĩnh kêu gọi các dân tộc trên thế giới đòan kết chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.
Câu 8. Trong nội dung Luận cương có một số nhược điểm hạn chế gì?
A. tính chất “ hữu khuynh” giáo điều.
B. Nặng về đấu tranh giai cấp, động lực chính cách mạng là công nông
C. Chưa vạch ra đường lối cụ thể cho cách mang Việt Nam.
D. Chưa thấy được vị trí và vai trò của cách mạng Việt Nam
Câu 9. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam vì?
A.Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về vai trò lãnh đạo và đường lối trong phong trào cách mạng Việt Nam
B
 
Gửi ý kiến