Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiểm tra 15 phut anh 7 lần 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Bích Nhật
Ngày gửi: 14h:30' 17-10-2017
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 178
Số lượt thích: 0 người

THE FIRST FIFTEEN MINUTE TEST . (A)
Full name: ………………………….........…
Class: 7/
I: Match the questions with the correct answers (4ms)

Column A
Column B

How do you go to school?
How far is it from here to your school?
How old are you?
When is your birthday?
What is your middle name?
Where do you live?
Who are you talking to?
What time will they meet?

On June 15th .
It’s Van.
I go to school by bike.
Mrs Nga.
About 3 kilometers.
50 Hoang Hoa Tham Street.
I’m 13 years old.
They will meet at 7 p.m


1 … 2…… 3…… 4…… 5…… 6…….7……8…..

II/: Rearrange the words to make meaningful sentences. (2ms)
1. his / name / family / is / what / ? /
…..........................................................................................................................

2. meet / We / in /front / the / of / will / movie theater ./
…..........................................................................................................................
III/ Choose the best answer : ( 4ms)
Ho Chi Minh city is _________________ city in Vietnam.
big B. bigger than C. biggest D. the biggest
Hoa is unhappy because she ________________ her parents very much.
likes B. loves C. misses D. is
3.There are...................... students in the school yard now.
A.a B.lot of C. much D. a lot of
4.They................... badminton tomorrow.
A.playing B. will play C. to play D. plays

THE FIRST FIFTEEN MINUTE TEST (B)
Full name: ………………………….........…
Class: 7/
I: Match the questions with the correct answers (4ms)

Column A
Column B

1/How do you go to school?
2/ How far is it from here to your school?
3/How old are you?
4/When is your birthday?
5/What is your middle name?
6/Where do you live?
7/Who are you talking to?
8/What time will they meet?

a/ I’m twelve years old.
b/ Mr Minh
c/ On July 10th
d/ It’s Thi
e/ I go to school by bus.
f/ About 2 kilometers.
g/ 20 Le loi Street.
h/ at 6 p.m


1 … 2…… 3…… 4…… 5…… 6…….7……8….
.
II: Rearrange the words to make meaningful sentences. (2ms)
1/ be / Nam / 14 / on / will / birthday / his / next .
........................................................................................................
2/ what / her / is / name ? / family /
..........................................................................................................
III/ Choose the best answer (4ms)
1/ Ho Chi Minh city is _________________ than Hanoi .
biger B. bigger C. biggest D. the biggest
2/ Hoa is unhappy because she ________________ her parents very much.
B. likes B. loves C. misses D. is
3/ They................... a movie tomorrow.
A.see B. to see C. will see D. sees
4/.My .................. is 8 849 658
A.telephone number B. family name C. age D. home address

 
Gửi ý kiến