Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiểm tra 15 phút chuong halogen cực hay nhiều mã đề

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Công Du
Ngày gửi: 03h:36' 21-02-2014
Dung lượng: 89.4 KB
Số lượt tải: 885
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:…………………….. ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – 10CB
Lớp: ………… Môn: Hóa

Đề 1: Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn=55, Mg=24,O=16, Al=27, Cl=35,5, Fe=56, H = 1,
Ag = 127, Na = 23
PHẦN TRẢ LỜI:

Điểm

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10A

B

C

D
PHẦN CÂU HỎI
Câu 1: Cho 4,35 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl dư, đun nóng.Thể tích khí thoát ra (ở đktc) là:
A. 0,112 lít B. 0,56 lít C. 1,12 lít. D. 2,24 lít.
( Cho Mn = 55; O = 16)
Câu 2:Trong dãy dưới đây ,dãy nào tác dụng dd HCl ?
A. CaCO3,KOH, Zn B. CaCO3, CuO, H2SO4.
C. Fe2O3,KMnO4,Cu D. AgNO3,NaOH, Ag.
Câu 3: Trong công nghiệp, người ta điều chế khí Clo bằng cách nào?
A. Cho dung dịch HCl đặc tác dụng MnO2(to).
B. Điện phân dung dịch muối NaCl, không có màn ngăn xốp.
C. Cho dung dịch HCl đặc tác dụng KMnO4.
D. Điện phân dung dịch bão hòa NaCl trong nước, có màn ngăn xốp.
Câu 4: Kết tủa hòan toàn m(gam) NaCl bởi dung dịch AgNO3 dư thu được 28,7 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 11,7 gam B. 17,1 gam C. 1,17 gam D. 1,71 gam
Câu 5: Đặc điểm nào là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen?
A. Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. B. Ở điều kiện thường là chất khí.
C. Tác dụng mạnh với nước. D. Có tính oxi hóa mạnh.
Câu 6: Cl2không phản ứng được với chất nào sau ?
A. O2; N2. B. H2. C. Fe;Cu;Al. D. NaOH;Ca(OH)2.
Câu 7: Dãy nào thể hiện tính oxi hoá các halogen giảm dần theo thứ tự từ phải sang trái?
A. Br2>Cl2 > F2 > I2 . B. F2 > Cl2 > Br2 >I2 . C. I2 >Br2 > Cl2 > F2 . D. Cl2 > F2 > Br2 > I2 .
Câu 8: Phản ứng nào không xảy ra ?
A. 2NaOH +Cl2NaClO + NaCl + H2O. B. 2NaBr + I2Br2 + 2NaI.
C. Cl2 +2KI 2KCl +I2. D. 2Fe +3Cl22FeCl3.
Câu 9: Hòa tan 5,4 gam Al trong dung dịch HCl loãng dư thu được bao nhiêu lít khí H2(đktc)?
A. 4,48 lít B. 2,24 lít C. 6,72 lít D. 7,84 lít
Câu 10: Các nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:
A. 3s2 3p5 B. 2s2 2p5 C. 4s2 4p5 D. ns2 np5

Họ và tên:…………………….. ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – 10CB
Lớp: ………… Môn: Hóa

Đề 1: Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn=55, Mg=24,O=16, Al=27, Cl=35,5, Fe=56, H = 1,
Ag = 127, Na = 23
PHẦN TRẢ LỜI:

Điểm

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10A

B

C

D
PHẦN CÂU HỎI
Câu 1:Hòa tan 19,6 gam Fe trong dung dịch HCl loãng dư thu được bao nhiêu lít khí H2(đktc)?
A. 4,48 lít
 
Gửi ý kiến