Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KIỂM TRA 15 PHÚT -GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Duyên
Ngày gửi: 21h:11' 30-01-2018
Dung lượng: 292.5 KB
Số lượt tải: 349
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-ĐỀ 1

Tính các giới hạn sau:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.Tính tổng: S 
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-ĐỀ 2

Tính các giới hạn sau:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.Tính tổng: S 
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-ĐỀ 3

Tính các giới hạn sau:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.Tính tổng: S 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-ĐỀ 4
Tính các giới hạn sau:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.Tính tổng: S 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-ĐỀ 5

Tính các giới hạn sau:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.Tính tổng: S 
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-ĐỀ 6

Tính các giới hạn sau:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 


6. 
7.Tính tổng: S 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-ĐỀ 7

Tính các giới hạn sau:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.Tính tổng: S 


ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-ĐỀ 8

Tính các giới hạn sau:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.Tính tổng: S 
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-ĐỀ 9

Tính các giới hạn sau:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.Tính tổng: S 
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-ĐỀ 10

Tính các giới hạn sau:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.Tính tổng: S 
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-ĐỀ 11

Tính các giới hạn sau:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.Tính tổng: S 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-ĐỀ 12
Tính các giới hạn sau:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.Tính tổng: S 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-ĐỀ 13

Tính các giới hạn sau:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.Tính tổng: S 
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-ĐỀ 14

Tính các giới hạn sau:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 


6. 
7.Tính tổng: S 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-ĐỀ 15

Tính các giới hạn sau:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.Tính tổng: S 


ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-ĐỀ 16

Tính các giới hạn sau:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.Tính tổng: S 
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-ĐỀ 17

Tính các giới hạn sau:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.Tính tổng: S 
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-ĐỀ 18

Tính các giới hạn sau:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.Tính tổng: S 
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-ĐỀ 19

Tính các giới hạn sau:

1
 
Gửi ý kiến