Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiểm tra 15 phút sinh 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Thành
Ngày gửi: 14h:40' 13-10-2012
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 944
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Nguyễn Viết Xuân KIỂM TRA 15 PHÚT
Họ và tên:……………………………
Lớp 7… MÔN: SINH HỌC


ĐIỂM

LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN


ĐỀ A:
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
1. Hình thức dinh dưỡng của trùng roi xanh:
A. Tự dưỡng B. Dị dưỡng C. Tự dưỡng và dị dưỡng D. Kí sinh
2. Trùng sốt rét xâm nhập vào cơ thể người qua đường:
A. Máu B. Tiêu hóa C. Hô hấp D. Da
3. Nơi kí sinh của trùng kiết lỵ là:
A. Bạch cầu B. Hồng cầu C. Ruột người D. Máu
4. Đặc điểm nào không phải của động vật Nguyên sinh:
A. Cấu tạo đơn bào B. Cơ thể phân hóa thành các cơ quan
C. Có kích thước hiển vi D. Sinh sản vô tính
5. Điểm giống nhau giữa sứa, hải quỳ và san hô:
A. Sống ở nước ngọt B. Sống cố định
C. Sống ở biển D. Sống di chuyển
6. Loài ruột khoang có lối sống cố định, không di chuyển là:
A. Sứa B. Hải quỳ C. San hô D. Hải quỳ và san hô
7.Đặc điểm riêng của san hô so với thủy tức, sứa và hải quỳ
A. Sống thành tập đoàn B. Sống dị dưỡng
C. Sống tự dưỡng D. Sống ở biển
8. Đặc điểm của Ruột khoang khác Động vật nguyên sinh:
A. Sống ở nước B. Cấu tạo đa bào
C. Cấu tạo đơn bào D. Sống thành tập đoàn
9. Loài Ruột khoang có thể cung cấp đá vôi cho con người là:
A. Hải quỳ B. San hô
C. Thủy tức D. Sứa
10. Ruột của động vật ngành Ruột khoang thuộc dạng:
A. Ruột thẳng B. Ruột túi
C. Ruột phân nhánh D. Ruột ống

Trường THCS Nguyễn Viết Xuân KIỂM TRA 15 PHÚT
Họ và tên:……………………………
Lớp 7… MÔN: SINH HỌC


ĐIỂM

LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN


ĐỀ B:
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
1. Đặc điểm của Ruột khoang khác Động vật nguyên sinh:
A. Sống ở nước C. Cấu tạo đa bào
B. Cấu tạo đơn bào D. Sống thành tập đoàn
2. Trùng sốt rét xâm nhập vào cơ thể người qua đường:
A. Tiêu hóa B. Máu C. Hô hấp D. Da
3. Đặc điểm nào không phải của động vật Nguyên sinh:
A. Cấu tạo đơn bào C. Cơ thể phân hóa thành các cơ quan
B. Có kích thước hiển vi D. Sinh sản vô tính
4. Loài Ruột khoang có thể cung cấp đá vôi cho con người là:
A. Hải quỳ C. San hô
B. Thủy tức D. Sứa
5. Nơi kí sinh của trùng kiết lỵ là:
A. Hồng cầu B. Bạch cầu C. Ruột người D. Máu
6.Đặc điểm riêng của san hô so với thủy tức, sứa và hải quỳ
A. Sống thành tập đoàn C. Sống dị dưỡng
B. Sống tự dưỡng D. Sống ở biển
7. Ruột của động vật ngành Ruột khoang thuộc dạng:
A. Ruột thẳng B. Ruột ống
C. Ruột phân nhánh D. Ruột túi
8. Điểm giống nhau giữa sứa, hải quỳ và san hô:
A. Sống ở nước ngọt B. Sống cố định
C. Sống ở biển D. Sống di chuyển
9. Loài ruột khoang có lối sống cố định, không di chuyển là:
A. Sứa B. Hải quỳ C. San hô D. Hải quỳ và san hô
10. Hình thức dinh dưỡng của trùng roi xanh:
A. Tự dưỡng B. Dị dưỡng C. Tự dưỡng và dị dưỡng D. Kí sinh

Avatar

sax kt 15' mà cũn đk ntn á trg` mk` hum đk ntn âu he

No_avatarf

ko co phan tu luan ak thay

No_avatar


Cau màysao k có đáp án nhỉKhóc
No_avatar

KhócKhócKhóc

 

 
Gửi ý kiến