Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KIÊM TRA 15 PHÚT VẬT LÝ 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mến (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:09' 18-09-2013
Dung lượng: 70.5 KB
Số lượt tải: 3008
Số lượt thích: 0 người
Họ Và Tên:.................................................. Kiểm Tra 15 phút ( ĐỀ I )
Lớp : 6 Ngày kiểm tra :20/9/2013
I. Chọn câu trả lời đúng : ( 5 điểm )
Câu 1: Người ta sử dụng đơn vị nào để đo độ dài?
A. Kilôgam B. Mét khối C. Mét D. Mét vuông
Câu 2: Một người bán dầu chỉ có một cài ca 0,5lít và một cái ca 1 lít. Người đó chỉ bán được dầu cho khách hành nào sau đây?
A. Khách cần mua 1,4 lít B. Khách cần mua 3,3 lít
C. Khách cần mua 2,5 lít D. Khách cần mua 3,7 lít
Câu 3: Dụng cụ không đo được thể tích của chất lỏng là
A. Ca đong có ghi sẵn dung tích.; B. Bình chia độ.; C. Bình tràn.; D. Xi lanh có ghi sẵn dung tích.
Câu 4: Dùng bình chia độ để đo thể tích của một vật rắn không thấm nước và chìm trong nước.
Ban đầu mực nước tròng bình là 14ml, sau khi bỏ vật rắn vào thì mực nước là 19ml. Thể tích của vật rắn này là?
A. 5ml B. 14ml C. 33ml D. 19ml
Câu 5: Hai lít (l) bằng với
A. 2 mm3 B. 2 cm3 C. 2 dm3 D. 2 m3
- II/ Tự luận : ( 5 điểm )
Bài 6/ Đổi các đơn vị sau : (3 đ)
a. 201,3 cm =........................mm =..............................m
b. 2013 dm3 =....................cm3...=...............................mm3
Bài 7/. Đổi các giá trị sau ra đơn vị m : (2 đ)
15 dm = ................
90 cm = ................
90 mm =................
201,3cm = ...............

.Họ Và Tên:.................................................. Kiểm Tra 15 phút ( ĐỀ II )
Lớp : 6 Ngày kiểm tra :20/9/2013
I. Chọn câu trả lời đúng : ( 5 điểm )
Câu 1: Người ta sử dụng đơn vị nào để đo độ dài?
A. Mét B. Mét khối C. Kilôgam D. Mét vuông
Câu 2: Một người bán dầu chỉ có một cài ca 0,5lít và một cái ca 1 lít. Người đó chỉ bán được dầu cho khách hành nào sau đây?
A. Khách cần mua 1,4 lít B. Khách cần mua 3,3 lít
C. Khách cần mua 3,7 lít D. Khách cần mua 2,5 lít
Câu 3: Dụng cụ không đo được thể tích của chất lỏng là
A Bình tràn..; B. Bình chia độ.; C Ca đong có ghi sẵn dung tích..; D. Xi lanh có ghi sẵn dung tích.
Câu 4: Dùng bình chia độ để đo thể tích của một vật rắn không thấm nước và chìm trong nước.
Ban đầu mực nước tròng bình là 14ml, sau khi bỏ vật rắn vào thì mực nước là 19ml. Thể tích của vật rắn này là?
A. 19ml B. 14ml C. 33ml D. 5ml
Câu 5: Hai lít (l) bằng với
A. 2 mm3 B. 2 dm3 C. 2 cm3 D. 2 m3
- II/ Tự luận : ( 5 điểm )
Bài 6/ Đổi các đơn vị sau : (3 đ)
a. 20,13 m =........................cm =..............................km
b. 2013 dm3 =....................cm3...=...............................m3
Bài 7/. Đổi các giá trị sau ra đơn vị m : (2 đ)
a. 150 dm = ................
b. 90 cm = ................
c . 900 mm =................
d .2013cm = ...............………………………………………………………………

ĐÁ ĐÁP ÁN KỂM TRA 15 phút ( Đề 1)
Ngày : 20/9/2013

I. Chọn câu trả lời đúng : ( 6d)

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5

C
C
C
A
C


II. Tự luận : ( 4 d)
Câu 11: Đổi các đơn vị
a) 20,13 ; 0,2013 ;
b) 2,013 ; 2013000 ;
Câu 12: 55cm3 - 50cm3 = 5cm3
5cm3 : 10 = 0,5 cm3
P ÁN DDDĐĐ----

ĐÁP ÁN KỂM TRA 15 phút ( Đề 2 )
Ngày : 20/9/2013

I. Chọn câu trả lời đúng : ( 6d)

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5

A
D
A
D
B


II. Tự luận
 
Gửi ý kiến