Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiem tra 1tiet hoa 12 lan 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Mạnh Hùng
Ngày gửi: 21h:46' 07-09-2011
Dung lượng: 135.0 KB
Số lượt tải: 925
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 1 TIẾT: Hóa 12
Họ, tên thí sinh:...............................................Lớp...................................MĐ:111
Câu 1: Dãy gồm các chất nào sau đây không bị thủy phân ?
A. Glucozơ, etyl fomat, fructozơ B. isoamyl axetat, axit axetic, fructozơ
C. Glucozơ, axit axetic, saccarozơ D. Glucozơ, axit axetic, fructozơ
Câu 2: Biết từ xenlulozơ sản xuất xenlulozơ trinitrat có độ hao hụt 20%. Cho 4,05 kg xenlulozơ tác dụng với HNO3 dư có xúc tác H2SO4 đặc thì thu được m gam xenlulozơ trinitrat?
A. 4,658 kg B. 26,543 kg C. 7,425 kg D. 5,94 kg
Câu 3: Xà phòng hóa hoàn toàn 10 kg chất béo có chỉ số axit là 7 người ta phải dùng 1,4 kg NaOH. Tính khối lượng glixerol thu được?
A. 1,246 kg B. 1,046 kg C. 1,4 kg D. 1,035 kg
Câu 4: Để phân biệt dung dịch các chất riêng biệt gồm: tinh bột, saccarozơ, glucozơ, người ta dùng một thuốc thử nào dưới đây?
A. dung dịch AgNO3/NH3 B. dung dịch iot
C. dung dịch HCl D. Cu(OH)2/OH-
Câu 5: Cho 54,72 gam saccarozơ thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit, sau đó trung hòa bằng dung dịch NaOH dư.Tiến hành phản ứng tráng gương hoàn toàn lượng hỗn trên thì thu được bao nhiêu gam Ag?
A. 23,04 gam B. 138,24 gam C. 46,08 gam D. 69,12 gam
Câu 6: Đun nóng 10,56 gam este có ctpt C4H8O2 với H2SO4 loãng cho đến khi phản ứng thủy phân hoàn toàn, trung hòa hỗn hợp thu được bằng dung dịch NaOH dư, tiếp tục cho AgNO3/NH3 dư vào hỗn hợp dung dịch, đun nóng thì thu m gam kết tủa. Tính m ?
A. 25,92 gam B. 51,84 gam C. 12,96 gam D. 38,88 gam
Câu 7: Cho một este no, đơn chức có %C = 54,55. Công thức phân tử là ?
A. C4H6O2 B. C2H4O2 C. C4H8O2 D. C3H6O2
Câu 8: Tìm phát biểu sai.
A. Xà phòng thường là hỗn hợp muối Na, K của axit béo, có thêm một số phụ gia
B. Muốn Sản xuất xà phòng ta đun chất béo với dd kiềm trong các thùng kín ở t 0 cao
C. Để tách muối axit béo ra khỏi hỗn hợp của pứ chất béo + NaOH ta thêm muối CaCO3 vào
D. Ưu điểm của xà phòng là không gây hại cho da và môi trường.
Câu 9: Cho 4 chất: Glucozơ, ancol etylic, anđehit axetic, glixerol. Chỉ dùng một thuốc thử có thể nhận biết các chất.
A. AgNO3/NH3 B. Cu(OH)2/OH- C. H2 D. dd CH3COOH
Câu 10: Dãy gồm các chất đều tác dụng với Cu(OH)2 cho dd màu xanh lam là ?
A. Glixerol, glucozơ, etyl fomat B. etanol, glucozơ, fructozơ
C. Glixerol, glucozơ, fructozơ D. Glixerol, glucozơ, tinh bột
Câu 11: Cho 151,2 gam glucozơ thực hiện phản ứng với AgNO3/NH3 dư thì thu được bao nhiêu gam Ag ?
A. 544,32 gam B. 181,44 gam C. 45,36 gam D. 90,72 gam
Câu 12: Phương pháp sản xuất xà phòng là ?
A. Đun chất béo với dd kiềm NaOH trong các thùng kín ở nhiệt độ cao
B. Lấy axit béo tác dụng với dd kiềm NaOH, đun sôi ở t 0 cao.
C. Lấy mỡ động vật tác dụng với dd hỗn hợp gồm NaOH, KOH
D. Lấy sản phẩm chưng cất từ dầu mỏ cho tác dụng với Na2CO3
Câu 13: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với NaOH là?
A. C2H5Cl, CH3CHO, CH3COOC2H5, C6H5OH
B. C2H4, CH3COOH, CH3COOC2H5, C6H5OH
C. C2H5Cl, CH3COOH, CH3COOC2H5, C2H5OH
D. C2H5Cl, CH3COOH, CH3COOC2H5, C6H5OH
Câu 14: Cho este C3H6O2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì thu được (x) gam muối và 5,52 gam C2H5OH. Tính (x) ?
A. 8,88 gam B. 6,72 gam C. 8,16 gam D. 5,52 gam
Câu 15: Công thức phân tử của este no đơn chức là ?
A. CnH2n+2O2 B. CnH2nO2 C. CnH2n-2O2 D. CnH2nO
Câu 16: Thủy phân triolein trong môi trường axit sản phẩm là ?
A. axit linolec và
 
Gửi ý kiến