Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trung Thắng
Ngày gửi: 12h:44' 26-06-2008
Dung lượng: 256.0 KB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra viết chương I – HÌNH HỌC 11(nâng cao)
Thời gian: 45 phút

■ Phần Trắc Nghiệm: (mỗi câu 0,25 điểm)

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI?
Phép dời hình là 1 phép đồng dạng
Phép vị tự là 1 phép đồng dạng
Phép đồng dạng là 1 phép dời hình
Có phép vị tự không phải là phép dời hình
Câu 2: Cho hình bình hành ABCD, M là 1 điểm thay đổi trên cạnh AB. Phép tịnh tiến theo biến điểm M thành M’. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
Điểm M’ trùng với điểm M
Điểm M’ nằm trên cạnh BC
Điểm M’ là trung điểm của CD
Điểm M’ nằm trên cạnh CD
Câu 3: Cho đoạn thẳng AB; I là trung điểm của AB. Phép biến hình nào sau đây biến điểm A thành điểm B?
Phép tịnh tiến theo vectơ 
Phép đối xứng trục AB
Phép đối xứng tâm I
Phép vị tự tâm I, tỉ số k = 1.
Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
Ảnh của điểm M d qua phép đối xứng trục d là điểm M’ d sao cho MM’ d
Ảnh của 1 đường tròn (O;R) qua phép đối xứng trục d là 1 đường tròn (O’;R) (với
O d )
Ảnh của 1 đường thẳng qua phép đối xứng trục d là 1 đường thẳng  
Cả 3 mệnh đề trên đều sai
Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Phép tịnh tiến theo (1;2) biến điểm M(-1;4) thành điểm M’ có tọa độ là:
M’ (0;6)
M’ (2;-2)
M’ (-2;2)
1 kết quả khác
Câu 6: Cho ABC đều. Hỏi ABC có bao nhiêu trục đối xứng?
Không có trục đối xứng
Có 1 trục đối xứng
Có 2 trục đối xứng
Có 3 trục đối xứng
Câu 7: Hợp thành của 2 phép đối xứng tâm là phép nào trong các phép sau đây?
Phép đối xứng trục
Phép đối xứng tâm
Phép quay
Phép tịnh tiến

Câu 8: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm I(1;1) và đường thẳng : x + y + 2 = 0
Phép đối xứng tâm I biến đường thẳng thành đường thẳng có phương trình là:
x + y + 4 = 0
x + y + 6 = 0
x + y – 6 = 0
x + y = 0
Câu 9: Hình nào sau đây có tâm đối xứng?
Hình thang
Hình tròn
Parabol
Tam giác bất kỳ
Câu 10: Cho hình thang ABCD ( AB CD và AB = CD). Gọi I là giao điểm 2 đường chéo AC và BD. Gọi V là phép vị tự biến điểm A thành điểm C và biến B thành D. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
V là phép vị tự tâm I, tỉ số k = 
V là phép vị tự tâm I, tỉ số k = 
V là phép vị tự tâm I, tỉ số k = 
V là phép vị tự tâm I, tỉ số k = 
Câu 11: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI?
Phép dời hình là phép đồng dạng với tỉ số k = 1
Phép vị tự tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số |k|
Phéo đồng dạng bảo toàn độ lớn của góc
Phép đồng dạng biến 1 đường thẳng thành 1 đường thẳng song song hay trùng với nó.
Câu 12: Cho tam giác đều ABC, O là tâm đường tròn ngoại tiếp. Với giá trị nào sau đây của góc thì phép quay biến tam giác đều ABC thành chính nó?

■ Phần Tự Luận: (7 điểm)

Bài 1:
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vectơ và đường tròn (C) có phương trình:

Viết phương trình ảnh của đường tròn (C) qua phép đối xứng trục Oy
Viết phương trình ảnh của đường tròn (C) qua phép tịnh tiến .
Bài 2:
Cho 2 đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng thay đổi đi qua A cắt (O) ở A và C, cắt (O’) ở A và D. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AC và AD.
Tìm quỹ tích trung điểm I của đoạn MN
Tìm quỹ tích trung điểm J của đoạn CD.
 
Gửi ý kiến