Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Hậu
Ngày gửi: 15h:57' 17-04-2020
Dung lượng: 21.4 KB
Số lượt tải: 355
Số lượt thích: 0 người

KIỂM TRA 45’
Môn : HÓA HỌC 10
Họvàtên……………………………. Lớp10A…
Cho Mg= 24, Fe=56, O=16, H=1, Cu=64, F= 19, Cl= 35,5; Br= 80, I =127, K= 39; Mn= 55;
Zn= 65; Ag= 108 ; Na=23
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1:Nhận xét nào đúng khi so sánh tính phi kim của các nguyên tố halogen
A.FCl>Br>I
B.FCl>I>Br
Câu2 :NhúngquỳtímvàodungdịchHClthuđượchiệntượnglà:
A. Qùytímhóaxanh B. Qùytímhóađỏ
C. Qùy tím không đổi màu D. Qùy tím hóa vàng
Câu 3 :Phản ứng hóa học nào viết sai?
A.Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 B. Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2
C. Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 D. I2 + 2NaBr → 2NaI + Br2
Câu 4: Thuốc thử của iot thường là :
A. Xenlulozơ B. Saccarozơ C. Hồtinh bột D. Fructozơ
Câu 5:Có 4 lọmấtnhãnđựng 4 dung dịchriêngbiệtkhôngmàulàNaF, NaCl, NaBrvàNaI. Cóthểdùng dung dịchnàotrongcác dung dịchchodướiđâyđểphânbiệtđược 3 dung dịchtrên ?
A. H2SO4 B. AgNO3 C. CaCl2 D. Ba(OH)2
Câu 6: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử ?
A. 4HCl + MnO2( MnCl2 + Cl2( +2H2O B. 2HCl + Mg(OH)2( MgCl2 + 2H2O
C. 2HCl + CuO ( CuCl2 + H2O D. 2HCl + Zn ( ZnCl2 + H2(
Câu 7: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2)?
A. ở điều kiện thường là chất khí. B. có tính oxi hoá mạnh.
C. tác dụng mạnh với nước. D. vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.
Câu 8: Axit HX là 1 axit yếu, có khả năng ăn mòn thủy tinh, được dùng để khắc chữ, hoa văn lên các vật liệu bằng thủy tinh. Vậy HX có thể là chất nào sau đây
A. HCl B. HBr C. HI D. HF
Câu9: Đổ dung dịchchứa 2gam HClvào dung dịchchứa 2gam NaOH. Nhúnggiấyquỳtímvào dung dịchthuđượcthìgiấyquỳtímchuyển sang màunào?
A. Màuđỏ B.Màuxanh C. Khôngđổimàu D. Khôngxácđịnhđược.
Câu 10: Cho các phát biểu sau:
(a) Muối iot dùng để phòng bệnh bướu cổ do thiếu iot,
(b) Bạc bromua là chất nhạy cảm với ánh sáng , được dùng để tráng phim,
(c) Sản xuất flo, trong công nghiệp người ta điện phân hỗn hợp lỏng KF và HF với điện cực trơ,
(d) Iot có tính oxi hóa và nó phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ phòng,
(e) Khi trộn dung dịch AgNO3 với dung dịch NaI, sau phản ứng thu được kết tủa trắng.
Sốphátbiểusai là
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Câu11: CầndùngbaonhiêugamFetácdụnghoàntoànvớidungdịchHCl 1M thuđược6,72lítkhí H2đktc? ……………………………………………………………………………………..
Câu12 : Cho hỗnhợpgồm8,1 g Al và6,4 g Cu, tácdụngvới dung dịchHCldư. Thểtíchkhíthuđược ở đktclà :
A. 10,08lít B. 11,2lít C. 8,96 lít D. 12,32lít
Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 16,9 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg,Fe và Zn vào axit HCl thấy thoát ra8,96 lít khí H2(đktc).khối lượng muối tạo thành là...............................................................
Câu 14: Cho một lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaF 0,4M; NaBr 0,5M và NaCl 0,2M . Khối lượng kết tủa thu được là: ............................................................................................................................................................
Câu15:Sục khí 3,36 lít clo (đktc) vào dung dịch muối NaI thu được m gam iot. Giá trị của m là:
A. 12,7 B. 38,1 C. 19,05 D. 63,5
Câu 16: Hòa tan hoàn toàn m gam KMnO4 trong dung dịch HCl đặc, nóng thu được 4,48 lít khí Cl2(đktc). Giá trị m là:
A. 16,24 gam B. 12,64 gam C. 17,4 gam D. 1,264 gam
Câu17: Đểtrunghòa 10 ml dung dịchHCl 0,1M cần 20 ml dung dịchNaOH x mol/l. Giátrịcủa x:
0,05 B. 0,4 C. 0,1 D. 0,2
Câu18 :Hòa tan 15,2 gam hỗnhợpgồmFe, MgObằngV (
 
Gửi ý kiến