Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Hậu
Ngày gửi: 16h:02' 17-04-2020
Dung lượng: 20.7 KB
Số lượt tải: 401
Số lượt thích: 0 người

KIỂM TRA 45’
Môn : HÓA HỌC 10Họvàtên……………………………. Lớp10A…
Cho Mg= 24, Fe=56, O=16, H=1, Cu=64, F= 19, Cl= 35,5; Br= 80, I =127, K= 39; Mn= 55;
Zn= 65; Ag= 108 ; Na=23
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1:Cấuhình electron lớpngoàicùngcủacácnguyêntốnhómhalogen là:
A. ns2np4 B. ns2np5 C. ns2np3 D. ns2np2
Câu 2: Khi cho khí clo vào dung dịch KI và KF có chứa ít giọt hồ tinh bột thì dung dịch sẽ có màu:
A. đen B. xanh C. đỏ D. tím
Câu 3:Để phân biệt 2 dung dịch HCl và HNO3 có thể dùng thuốc thử nào sau đây?
A.quì tím B.phenolphtalein C.AgNO3 D.NaOH
Câu4:Chỉ ra đâu không phải là đặc điểm chung của tất cả các halogen ?
Nguyên tử halogen dễ thu thêm 1 electron.
Các nguyên tố halogen đều có các số oxi hoá –1, +1, +3, +5, +7.
Halogen là những phi kim điển hình.
Liên kết trong phân tử halogen X2 không bền chúng dễ bị tách thành 2nguyên tử halogen X.
Câu5:PhảnứngnàosauđâychứngtỏHClcótínhoxihóa ?
A. MnO2 + 4HCl → MnCl2+ Cl2 + 2H2O B. Mg(OH)2 + HCl → MgCl2 +2H2O
C. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O D. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2.
Câu 6: Cho dãy axit: HF, HCl,HBr,HI. Theo chiều từ trái sang phải tính chất axit biến đổi như sau:
A. giảm. B. vừa tăng, vừa giảm. C. tăng. D. Không đổi
Câu 7: Nước Gia – ven là hỗn hợp các chất nào sau đây?
A. HCl, HClO, H2O B. NaCl, NaClO, H2O C. NaCl, NaClO3, H2O D. NaCl, NaClO4,H2O
Câu 8: Phản ứng nào sau đây không xảy ra:
A. CuO + HCl B. Cu + HCl C. Fe + HCl D. FeO + HCl
Câu9:Nhận xét nào đúng khi so sánh tính phi kim của các nguyên tố halogen
A.FCl>Br>I
B.FCl>I>Br
Câu 10: Cho các phát biểu sau:
(a) Muối iot dùng để phòng bệnh bướu cổ do thiếu iot,
(b) Bạc bromua là chất nhạy cảm với ánh sáng , được dùng để tráng phim,
(c) Sản xuất flo, trong công nghiệp người ta điện phân hỗn hợp lỏng KF và HF với điện cực trơ,
(d) Iot có tính oxi hóa và nó phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ phòng,
(e) Khi trộn dung dịch AgNO3 với dung dịch NaI, sau phản ứng thu được kết tủa trắng.
Sốphátbiểusai là
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Câu 11: Đốt9,6 gam bột Mg trongkhíClovừađủ. Khốilượngsảnphẩmsinhralà:
A. 17,85 g B. 28,5 g C.38 g D.8,3 g
Câu12 : Cho hỗnhợpgồm2,7 g Al và8,4g Fe, tácdụngvới dung dịchHCldư. Thểtíchkhíthuđược ở đktclà :
A. 6,72lít B. 7,84lít C. 3,36lít D. 8,96lít
Câu 13: Cho 34,4 g hỗn hợp bột Mg, Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 12,32 lit khí H2 bay ra. (đktc) Khối lượng muối thu được:
A. 40,5g B. 45,5g C. 55,5g D. 65,5g
Câu14 : Cho a gam KMnO4tácdụnghoàntoànvới dung dịchHClđặc, dưthuđược 5,6 lítkhí ở đktc. Giátrịcủa a là :
A. 15,8 g B. 10,58 g C. 20,56 g D. 18,96 g
Câu15 :Baonhiêu gam Bromtácdụngvới dung dịch KI dưđểtạonên38,1 gam I2 ?
A. 24g B. 14,2 g C. 12 g D. 3,55g
Câu 16: Cho một lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaF 0,4M; NaBr 0,5M và NaCl 0,2M . Khối lượng kết tủa thu được là:........................................................
Câu17. Cho 1,67 gam hỗnhợpgồmhaikimloại ở 2 chukỳliêntiếpthuộcnhóm IIA tácdụnghếtvới dung dịchHCl (dư), thoátra 0,672 lítkhí H2
 
Gửi ý kiến